Acţiune în daune contractuale Despăgubiri, penalităţi


Având în vedere ca a determinat cuantumul penalitatilor pâna la data de 09.03.2010, a solicitat ca începând cu data de 10.03.2010 sa fie obligate pârâtele la plata penalitatilor în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere pâna la achitarea efectiva a debitului restant.

În drept, reclamanta a invocat disp.art.340-369 cod procedura civila, art.43 codul comercial, art.942, 948, 949, 969, 1066, 1068 si urmatoarele din codul civil.

Prin sentinta nr.155/2010 Curtea de Arbitraj Comercial International de pe lânga Camera de Comert si Industrie a României a declinat competenta de solutionare a cauzei în favoarea Tribunalului Suceava aratând caracterul inoperant al cauzei compromisorii.

Din oficiu Tribunalul Suceava a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Consiliului Local Vatra Dornei.

Analizând actele si lucrarile dosarului, prin prisma probatoriului administrat în cauza, fata de sustinerile partilor, tribunalul retine urmatoarele:

Cu privire la lipsa calitatii procesuale pasive a Consiliului Local Vatra Dornei, contractele de lucrari nr.18181/2007 si nr.18182/2007 privesc reclamanta si autoritate contractanta Primaria Vatra Dornei – prin primar, iar Consiliul Local Vatra Dornei nu este parte contractanta si nici beneficiar al lucrarilor executate urmând a fi admisa cu consecinta respingerii actiunii fata de aceasta parte.

Pe fondul cauzei, Tribunalul retine urmatoarele:

Între reclamanta si partea contractanta Primaria Vatra Dornei s-au încheiat cele doua contracte privind sistematizarea pe verticala a Ansamblurilor Podu Verde si Transilvaniei ale municipiului Vatra Dornei în valoare de peste 1.300.000 lei în executarea acestor contracte s-au emis facturi achitate partial, ramânând restant un debit de 664 380 lei la care se calculeaza penalitati în valoare de 331.891 lei pâna la data introducerii actiunii aferente perioadei 2007.

Desi pârâtul nu recunoaste primirea facturilor, disp.art.18.1 din contractul de achizitie stipuleaza plata facturilor la 30 de zile de la emitere si nu de la primire, aceasta nu influenteaza garantia de buna executare, iar potrivit art.18.6 din contract, plata ultimelor sume nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.

Prin urmare, nu exista conditionarile de plata la receptia acestora, ori, mai mult prin procesul-verbal 30701/2008 se receptioneaza lucrarile executate în valoare de 451706 lei. Mai mult, nici contractul de achizitie si nici disp.HG.873/1994 nu cuprind dispozitii privind conditionarea platii la receptia finala a lucrarilor.

Cât priveste exceptia de neexecutare invocata de pârât pentru actele aditionale la contractul de achizitie, s-a prelungit termenul de finalizare a lucrarilor la data de 31.07.2008, astfel ca nu se poate retine culpa reclamantei, cât priveste amenajarea locului de joaca si executarea partiala a spatiilor verzi acestea nu au mai fost solicitate de achizitor si nu au fost executate în conditiile în care partea a invocat lipsa banilor, astfel ca ele nu apar nici în facturi si situatiile de lucrari si nici nu s-au solicitat.

Ori cum nimeni nu-si poate invoca propria culpa în neexecutarea lucrarilor,. Apare nefireasca conditionarea platii lucrarilor executate, de terminarea unor contracte pentru care pârâta arata ca nu are resurse pentru plata.

Cât priveste respingerea cererii de a sumelor de plata, acest lucru nu împiedica verificarea îndeplinirii obligatiilor partilor cu privire doar la analiza finala a caracterului cert,lichid si exigibil.

Ori, atâta timp cât prin situatiile de lucrari, centralizatoare, facturi si extrase de cont, procese verbale de receptie rezulta executarea lucrarilor.

În baza art.969 raportat la art.1068 cod civil si art.43 cod comerciale, tribunalul urmeaza sa admita actiunea reclamantei si sa oblige pârâtul la plata lucrarilor executate si a penalitatilor de întârziere conform contractului pâra la achitarea integrala a sumelor de bani.