Acţiune întemeiată pe art. 16 din Legea nr. 29/1990. Refuz justificat al consiliului local de eliberare a autorizaţiei de construire


Acţiunea formulată în baza art. 16 din Legea nr. 29/1990 apare ca nefondată, dacă există un refuz justificat al autorităţii administrative (consiliul local) privind eliberarea autorizaţiei de construire (pentru care există obligaţia stipulată prin titlul executor), întrucât reclamanta nu a respectat avizul Metrorex, construind o parte a corpului 2 al clădirii în zona minimă de siguranţă a metroului.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 790/1996)

Prin cererea înregistrată la data de 29.07.1996, reclamanta C.L. a chemat în judecată Consiliul Local al sectorului 1 Bucureşti, pe Primarul sectorului 1, P.G., şi secretara Consiliului Local al sectorului 1, T.D., solicitând ca, în baza art. 16 din Legea nr. 29/1990, să se aplice cuvenitele amenzi şi să fie obligaţi pârâţii la plata sumei de 50.000.000 lei, reprezentând daune cauzate prin neeliberarea actului administrativ la care au fost obligaţi prin hotărâre judecătorească.

în motivarea acţiunii, reclamanta arată că, prin sentinţa civilă nr. 819/1995 a T.M.B. – secţia contencios administrativ, pârâţii au fost obligaţi să elibereze în favoarea reclamantei autorizaţia de construcţie pentru terenul situat în Bucureşti, str. Şcoala Herăstrău, sectorul 1.

Recursul declarat de pârâtă a fost respins de Curtea de Apel Bucureşti prin decizia civilă nr. 110 din 18.04.1996.

Comisia Locală a sectorului 1 Bucureşti a solicitat respingerea cererii de sancţionare formulată în baza art. 16 din Legea nr. 29/1990, susţinând, în esenţă, că refuzul de eliberare a autorizaţiei de construcţie este justificat.

în acest sens, s-a invocat existenţa pe rolul Judecătoriei sectorului 1 a unei acţiuni introduse de Primăria sectorului 1 împotriva numitei C.L., privind constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare prin care s-a transmis terenul în litigiu din str. Şcoala Herăstrău; adresa Parchetului General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, din 16.09.1996, prin care se comunică Primăriei sector 1 că executarea sentinţei civile nr. 819/1995 a T.M.B. – secţia contencios administrativ şi a deciziei nr. 110/1996 a Curţii de Apel Bucureşti – secţia contencios administrativ au fost suspendate până la data de 1.11.1996; adresa Ministerului Transporturilor către Consiliul Local al sectorului 1, în care se menţionează că doamna L.C. nu a respectat avizul acestei unităţi, construind o parte a corpului 2 al clădirii în zona minimă de siguranţă a metroului, arătându-se că locatarii din construcţiile situate în afara zonei minime de siguranţă şi protecţie a metroului vor percepe zgomotul şi vibraţiile care se produc în timpul circulaţiei trenurilor de metrou.

Analizând în ansamblu actele dosarului, instanţa apreciază că refuzul consiliului local de a elibera autorizaţia de construcţie este justificat, reţinând ca argument pentru aceasta adresa Ministerului Transporturilor, din 12.02.1996, în finalul căreia se arată că reclamanta C.L. nu a respectat avizul METROREX, construind o parte a corpului 2 a clădirii în zona minimă de siguranţă a metroului, fiind cazul ca autoritatea administrativă să iniţieze măsurile necesare pentru demolarea părţilor de construcţie executate fără respectarea condiţiilor stabilite.