Acţiune pentru anularea a unor procese verbale de punere în posesie pentru o suprafaţă de teren. Art. 22 din Legea nr. 18/1991


Acţiunea pentru anularea unor procese verbale de punere în posesie pe un teren aferent casei autorului pârâţilor apare ca nefondatâ, dacă s-au aplicat corect prevederile art. 22 din Legea nr. 18/1991, iar reclamantului i s-a înmânat titlul de proprietate pentru întreaga suprafaţă de teren, ce i s-a reconstitui, conform Legii nr. 18/1991.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 12/1997)

Prin cererea înregistrată la data de 19.03.1996, reclamantul P.T. a chemat în judecată Comisia Locală de aplicare a Legii nr. 18/1991 a comunei Moara Vlăsiei, solicitând anularea proceselor-verbale de punere în posesie eliberate numiţilor P.P., C.P. şi P.G. şi menţinerea procesului său verbal de punere în posesie, referitor la suprafaţa de 0,15 ha teren intravilan, situat în comuna Moara Vlăsiei.

în motivarea acţiunii, reclamantul arată că în anul 1991 i s-a recunoscut dreptul de proprietate în temeiul Legii nr. 18/1991, pentru o suprafaţă de 0,15 ha teren intravilan şi o suprafaţă de teren extravilan.

Reclamantul precizează că pentru aceste suprafeţe de teren i s-au încheiat şi procese-verbale de punere în posesie, dar prin adresa nr. 68/19.02.1996, comisia locală i-a comunicat că procesul său verbal este anulat şi că acest teren aparţine moştenitorilor defunctului P.P..

Reclamantul solicită anularea acestei măsuri a comisiei locale, arătând că suprafaţa de teren intravilan a fost întotdeauna a defuncţilor săi părinţi.

Prin cererea înregistrată la 6.11.1996, reclamantul P.T. a chemat în judecată, în calitate de pârâţi, şi pe titularii proceselor-verbale a căror anulare o cere, respectiv P.D., P.P. şi C.E..

Prin adresa nr. 23.66/1996, Comisia Locală de aplicare a Legii nr. 18/1991 a comunei Moara Vlăsiei învederează tribunalului că pe suprafaţa de teren intravilan solicitată de reclamant există, din anul 1965, o a defunctului P.P., astfel cum rezultă din registrul agricol (voi. II, fila 58) şi rolul fiscal nr. 256, precum şi teren ce face obiectul a 3 proprietăţi, respectiv P.P., C.P. şi P.G.. Se precizează că reclamantului P.T. i s-a înmânat titlul de proprietate pentru întreaga suprafaţă ce i s-a reconstituit potrivit Legii nr. 18/1991, folosind respectiva suprafaţă de teren încă din anul 1990, în extravilan, în apropierea satului.

Analizând probele dosarului, instanţa constată că acţiunea reclamantului este neîntemeiată, procesele-verbale de punere în posesie ale pârâţilor încheindu-se în conformitate cu art. 22 din Legea nr. 18/1991, pentru terenul aferent casei autorului lor, P.P..

în concluzie, nefiind întrunite condiţiile art. 1 din Legea nr. 29/1990, în sensul dovedirii dreptului pretins vătămat, instanţa va respinge acţiunea reclamantului, ca nefondată.