ACŢIUNE PENTRU ANULAREA UNEI ORDONANŢE DE URGENŢĂ. INADMISIBILITATE


Intrucât O.U.G. nr. 87/2000 are conţinutul şi forţa juridică a unei legi ordinare, este exceptată controlului judecătoresc în administrativ.

Prin acţiunea formulată de reclamantul D. I. s-a solicitat în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României anularea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 87/29.06.2000.

în motivarea acţiunii reclamantul arată că este pensionar militar din anul 1996, iar în luna august pensia i-a fost impozitată retroactiv începând cu luna iulie, fapt pentru care s-a solicitat anularea măsurii impozitării unor categorii de pensii.

Curtea, având în vedere obiectul acţiunii, a pus în discuţia părţilor excepţia inadmisibilităţii acţiunii, ca excepţie de ordine publică pe care a admis-o, în raport de natura juridică a actului.

O.U.G. nr. 87/29.06.2000 este un act juridic emis de autoritatea puterii executive Guvernul României, în exercitarea atribuţiilor sale în temeiul prevederilor art. 107 din Constituţie, având conţinutul şi forţa juridică a unei legi ordinare, act supus regulilor prevăzute de art. 114 din Constituţie. Actul a cărui anulare se solicită este exceptat controlului judecătoresc în contencios – administrativ potrivit prevederilor art. 2 lit. „a” din Legea nr. 29/1990, singura autoritate care poate valida sau invalida o O.U.G. fiind Parlamentul ca autoritate legislativă.

Notă: Sentinţă definitivă prin respingerea ca nefondat a recursului declarat prin decizia nr. 1820/15.05.2001 a Curţii Supreme de Justiţie -Secţia Contencios Administrativ. (Judecator Luiza-Maria Paun)

(Sectia Contencios Administrativ, sentinţa civilă nr. 1506/2000)