Acţiune pentru anularea unor fişe de punere în posesie. Inadmisibilitate


Acţiunea având ca obiect anularea unor fişe de punere în posesie apare ca inadmisibilă în administrativ, deoarece înscrisurile atacate nu sunt acte administrative, în sensul art. 1 din Legea nr. 29/1990, ci numai acte pentru evidenţierea unei situaţii de fapt.

(Secţia de contencios administrativ, sentinţa nr. 63/1997)

Prin cererea înregistrată la acest tribunal sub nr. 5/4.11.1996, P.P.T. a chemat în judecată comisia locală pentru aplicarea Legii nr. 18/1991, pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună anularea proceselor-verbale de punere în posesie – anexa 2A, nr. 412, eliberate pârâţilor P.P.P. şi P.P.P.P.

Reclamantul a decedat, iar acţiunea a fost continuată de moştenitorii săi: P.G., P.P. şi R.E..

în motivarea acţiunii, se arată că li s-a reconstituit un drept de proprietate pentru suprafaţa de 10.000 m.p., situată în tarlaua 71, parcela 252.

Comisia locală însă, în mod nelegal, 1-a pus în posesie pe P.P.P. cu suprafaţa de 1.359 m.p., din amplasamentul cuvenit reclamanţilor.

La fel 1-a pus în posesie pe P.P.P. cu 615 m.p., din amplasamentul cuvenit reclamanţilor.

S-a depus la dosar adeverinţa de proprietate nr. 12 1/1.09.1991, pe numele reclamantului P.P.T. (decedat) şi fişele de punere în posesie, anexa 2 A, nr. 412, emise pe numele fiecărui pârât.

Instanţa reţine că nu este vorba de două procese verbale, ci de două fişe de punere în posesie.

Or, fişele de punere în posesie nu sunt acte administrative, nu echivalează cu procesele-verbale de punere în posesie, ele fiind doar simple înscrisuri, pentru evidenţă.

Aşa fiind, întrucât înscrisurile atacate nu sunt acte administrative, instanţa va respinge acţiunea, ca inadmisibilă.