Acţiune pentru obligarea unei societăţi comerciale de a elibera copia unui înscris invocat ca probă într-un litigiu de muncă. Netemeinicie


Nu este posibil ca, pe calea contenciosului administrativ, să se solicite de la o societate comercială eliberarea copiei de pe un înscris ce a fost invocat ca probă într-un litigiu de muncă.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 454/1994) Prin cererea înregistrată la acest tribunal sub nr. 542/1994, reclamantul I.C. cheamă în judecată pe pârâta S.C. “A.” – S.A., pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să fie obligată să-i predea copia contractului de detaşare întocmit în anul 1987, act prin care a fost trimis în Irak la Antrepriza C 50 Hilla, în perioada august 1987 – 20.02.1989, lucrând ca gestionar piese schimb auto.

Reclamantul mai solicită şi despăgubiri pentru neeliberarea copiei după înscrisul solicitat.

în motivarea acţiunii arată că, fiind angajat al Cooperativei “Munca Manuală” din Ploieşti a fost detaşat la S.C. “A.” – S.A. şi trimis în Irak, la Antrepriza C 50 Hilla, în perioada 7.08.1987 – 20.02.1989, unde a lucrat ca gestionar depozit piese schimb auto.

înainte de plecarea în Irak, pârâta S.C. “A.” – S.A. i-a întocmit contractul de muncă cu detaşare, în care s-au stabilit condiţiile de lucru, inclusiv salarizarea în valută.

Ulterior, ivindu-se un conflict de muncă (dosar civil nr. 215/1991 al Judecătoriei sectorului 3, în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr. 6.019/1991, apoi s-a judecat apelul, pronunţându-se decizia civilă nr. 528/1994, procesul rejudecându-se), pârâta S.C. “A.” -SA, cu rea credinţă, nu a depus la dosar contractul de muncă cu detaşare, absolut necesar soluţionării acelui litigiu.

în această situaţie, reclamantul solicită obligarea pârâtei de a emite o copie după acel contract de muncă cu detaşare.

Reprezentantul pârâtei a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii, întrucât nu este o autoritate a administraţiei de stat, iar, pe de altă parte, această pretenţie a reclamantului a mai fost formulată şi în dosarele nr. 4.557/1992 a T.M.B. şi nr. 426/1993 a Curţii de Apel Bucureşti.

Tribunalul urmează a reţine că în speţa de faţă este vorba de obligarea pârâtei de a-i elibera o copie de pe contractul de muncă cu detaşare, copie ce s-a solicitat în dosarul având ca obiect litigiul de muncă dintre părţile indicate mai sus, înscris ce reprezintă o probă în celălalt litigiu.

în privinţa soluţionării litigiului de muncă dintre părţi, reclamantul trebuie să invoce dispoziţiile art. 172 şi 175 din Codul de procedură civilă, şi nu să apeleze pe calea contenciosului administrativ pentru a procura proba cu înscrisul respectiv.

Pe de altă parte, în speţa de faţă nu este vorba de emiterea unui act administrativ, potrivit art. 1 din Legea nr. 29/1990, întrucât ceea ce se cere este o copie a unui act constatator al raporturilor de muncă (act de drept civil).

Aşa fiind, tribunalul va admite excepţia invocată de reprezentantul pârâtei, şi în consecinţă, va respinge acţiunea, ca neîntemeiată.