ACTUL PRIN CARE SE SOLUŢIONEAZĂ CEREREA DE SUSPENDARE A EXECUTĂRII ACTULUI ADMINISTRATIV, ÎNTEMEIATĂ PE DISPOZIŢIILE ART. 9 DIN LEGEA NR. 29/1990


Prevederile art. 52 alin. 3 din Legea concurenţei se completează cu prevederile art. 9 din Legea nr. 29/1990 a contenciosului administrativ şi, ca urmare, măsura suspendării executării actului administrativ se dispune prin hotărâre judecătorească şi nu prin rezoluţie.

Prin cererea înregistrată la 8.02.1999, Consiliul Concurenţei a solicitat prin reprezentanţii săi legali anularea rezoluţiei date în dosarul nr. 44/1999, la data de 8.01.1999, prin care s-a dispus suspendarea executării Deciziei Plenului Consiliului Concurenţei nr. 127/7.12.1998, până la soluţionarea fondului cauzei.

în motivarea cererii s-a arătat că, potrivit prevederilor art. 52 alin. 3 din Legea concurenţei nr. 21/1996, preşedintele Curţii de Apel Bucureşti poate suspenda la cerere executarea unei decizii a Consiliului Concurenţei, aceste prevederi completându-se cu cele ale art. 9 alin. 2 din Legea nr. 29/1990.

Or, potrivit art. 9 alin. 2 din Legea nr. 29/1990, suspendarea executării se poate dispune prin hotărâre judecătorească, iar nu prin rezoluţie.

Totodată, reclamantul a mai arătat că, în cazuri similare, Curtea de Apel Bucureşti s-a pronunţat prin hotărâre judecătorească.

Analizând cererea reclamantului, instanţa de fond a considerat că aceasta este întemeiată.

Pentru a ajunge la această concluzie, instanţa a reţinut că că, într-adevăr, în alin. 2 al art. 9 din Legea nr. 29/1990 se stipulează că instanţa va soluţiona cererea de suspendare de urgenţă, chiar şi fără citarea părţilor, hotărârea pronunţată în acest caz fiind de drept.

De asemenea, instanţa a reţinut că prevederile art. 52 alin. 3 din Legea concurenţei se completează cu prevederile art. 9 alin. 2 din Legea nr. 29/ 1990 şi, ca urmare, rezultă clar că măsura suspendării executării actului administrativ se dispune prin hotărâre judecătorească şi nu prin rezoluţie.
Pentru aceste motive, instanţa a admis cererea şi a dispus anularea rezoluţiei din dosarul nr. 44/1999 de suspendare a Deciziei nr. 127/1998 a Plenului Consiliului Concurenţei.

împotriva sentinţei a declarat recurs pârâtul, în termenul legal.

Notă: Prin decizia nr. 828 din 9.03.2000, Curtea Supremă de Justiţie -Secţia Administrativ a respins recursul ca nefondat. (Judecator Simona Marcu)

(Secţia Contencios Administrativ, sentinţa civilă nr. 252/1999)