Anulare act administrativ Circulaţie rutieră


În motivarea cererii, reclamantul a aratat prin procesul verbal seria CC nr. 5628518 din 17.08.2010 a fost sanctionat cu amenda în suma de 1.000 lei si masura complementara a retinerii dreptului de utilizare a autoturismului prin ridicarea placutelor de înmatriculare de a certificatului de înmatriculare, pentru faptul ca a transportat 4 persoane din Baia spre Falticeni, fara a detine autorizatie de transport în regim de taxi.

A mai aratat ca împotriva procesului verbal de contraventie a formulat plângere contraventionala, ce formeaza obiectul dosarului nr. 2590/227/2010.

În drept a invocat art. 581 Cod procedura civila.

Prin întâmpinarea formulata, pârâtul a invocat exceptia inadmisibilitati precum si exceptia necompetentei materiale.

Prin sentinta civila nr. 1695 din 09.09.2010 Judecatoria Falticeni a declinat competenta de solutionare a cauzei în favoarea Tribunalului Suceava – Sectia comerciala, de administrativ si fiscal, având în vedere disp. art. V din Legea nr. 168/2010.

Cauza a fost înregistrata pe rolul acestei instante la data de 30.09.2010 sub nr. 2659/227/2010.

Examinând actele si lucrarile dosarului, instanta retine ca reclamantul a intitulat prezenta cerere ca fiind ordonanta presedintiala pentru ca asa a fost îndrumat de catre pârâta.

În realitate, reclamantul doreste sa i se restituie placutele si certificatul de înmatriculare, motivat de faptul ca procesul verbal de contraventie i-a fost întocmit, desi el are autorizatie de transport în regim de taxi.

Fata de aceasta solicitare si având în vedere si sentinta nr. 1695 din 09.09.2010 a Judecatoriei Falticeni, instanta califica cererea ca fiind o actiune în anulare act administrativ întemeiata, în drept, pe dispozitiile legii contenciosului administrativ.

Analizând cererea calificata, instanta retine ca la data de 17.08.2010, reclamantul a fost oprit în trafic de catre agentii de politie care i-au încheiat procesul verbal de contraventie seria CC nr. 5628518. S-a retinut în sarcina acestuia comiterea contraventiei prev. de art. 7 din Legea nr. 38/2003 si sanctionata de art. 55 pct. 3 lit. g din aceeasi lege, constând în aceea ca a transportat persoane contra cost fara a avea autorizatie de transport în regim de taxi.

Totodata, ca sanctiune complementara, reclamantului i s-a întocmit proces verbal de retinere a placutelor de înmatriculare si a certificatului de înmatriculare.

Nemultumit, reclamantul a contestat atât procesul verbal de contraventie, cât si procesul verbal de retinere (prezenta cauza).

Din înscrisurile depuse la dosar (filele 7 – 10) reiese ca reclamantul este înregistrat ca persoana fizica autorizata sa efectueze transport terestru de calatori.

Mai mult, prin Legea nr. 168/2010 din iulie 2010 (deci anterior încheierii procesului verbal de contraventie) a fost abrogat art. 55 pct. 3 lit. g.

Fara a analiza în profunzime , situatia de fapt retinuta în procesul verbal de contraventie (aceasta situatie urmând a fi examinata în cadrul plângerii contraventionale ), instanta constata ca pot exista unele dubii cu privire la legalitatea si temeinicia procesului verbal de retinere contestat, motiv pentru care va admite cererea si va anula procesul verbal de retinere a placutelor cu numarul de înmatriculare … si a certificatului de înmatriculare nr. S002362914 încheiat la data de 17.08.2010 de catre pârât.

Totodata, instanta va dispune restituirea catre reclamant a placutelor cu numarul de înmatriculare … si a certificatului de înmatriculare nr. S002362914 ale autoturismului marca Dacia.