Anularea cererii de chemare în judecata. Recurs respins. Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)


– Cod procedura civila, art.112, 113

Din coroborarea prevederilor art.112 Cod procedura civila cu art.133 Cod procedura civila rezulta ca, cererea de chemare în judecata care nu cuprinde numele reclamantului sau al pârâtului, obiectul ei sau semnatura, va fi declarata nula.

Din coroborarea prevederilor art.112 Cod procedura civila cu art.133 Cod procedura civila rezulta ca, cererea de chemare în judecata care nu cuprinde numele reclamantului sau al pârâtului, obiectul ei sau semnatura, va fi declarata nula.

Potrivit citatiei pentru termenul de la 20.10.2010 reclamanta a fost citata cu copie dupa minuta inserata în încheierea precitata.

Reclamanta fost citata în consens si cu prevederile art.161 Cod procedura civila pentru împlinirea lipsurilor privind dovada calitatii sale de reprezentant.

Reclamanta fost citata în consens si cu prevederile art.161 Cod procedura civila pentru împlinirea lipsurilor privind dovada calitatii sale de reprezentant.

Potrivit alin.2 al art.161 Cod procedura civila, întrucât reclamanta nu a acoperit aceste lipsuri, s-a anulat în mod legal cererea, în acest caz nefiind incidente dispozitiile art.1551 Cod procedura civila.

Potrivit alin.2 al art.161 Cod procedura civila, întrucât reclamanta nu a acoperit aceste lipsuri, s-a anulat în mod legal cererea, în acest caz nefiind incidente dispozitiile art.1551 Cod procedura civila.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A VI-A COMERCIALA

DECIZIA NR.1486 din 07.12.2010)

Deliberând constata ca, prin sentinta comerciala nr.9901 din 20.10.2010 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a Comerciala în dosarul nr.39464/3/2010 a fost anulata cererea formulata de reclamanta LDG împreuna cu ceilalti 318 actionari PPM initiali ai SC C SA în contradictoriu cu pârâta SC C SA Bucuresti în raport de dispozitiile art.161 Cod procedura civila.

Împotriva sentintei precitate a formulat recurs reclamanta prin care arata ca legal ar fi fost sa se procedeze la suspendarea cauzei si nu sa se prevada sanctiunea nulitatii cum s-a prevazut în citatia pentru termenul de la 22.09.2010; de asemenea, pentru termenul de la 20.10.2010, conform notelor scrise nu a primit nota mentionata prin citatie si ilegal i s-a aplicat art.161 Cod procedura civila prin sentinta recurata.

În concluzie recurenta solicita admiterea recursului si trimiterea spre rejudecare a fondului cauzei.

Cererea a fost timbrata cu 5 lei taxa judiciara de timbru si cu 0,15 lei timbru judiciar.

Prin decizia nr.1486/07.12.2010, Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VI -a Comerciala a respins recursul ca nefondat.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, tribunalul a retinut urmatoarele:

Ori din continutul citatiei de la 22.09.2010 rezulta ca reclamanta a fost citata si cu mentiunea de a preciza cererea de chemare în judecata conform art.112 Cod procedura civila, de a indica conform pct.1, 2, 3, 4, 5 numele, domiciliul, obiectul, calitatile, motivele de fapt si de drept sub sanctiunea nulitatii.

Astfel fiind situatia sanctiunea prevazuta de lege pentru lipsa numelui partilor, respectiv a obiectului cererii este nulitatea cererii si nu suspendarea judecarii cauzei.

Oricum instanta de fond la termenul de la 22.09.2010 dupa ce a ramas în pronuntare a repus cauza pe rol si a acordat termen la data de 20.10.2010 pentru când s-a dispus citarea reclamantei cu mentiunile cuprinse în încheierea de la 22.09.2010.

Din continutul încheierii precitate rezulta ca ultimele patru obligatii procesuale din cele cinci s-au dispus sub sanctiunea suspendarii cauzei în temeiul art.1551 Cod procedura civila.

În privinta masurii de a indica în scris prin cerere separata numele, prenumele si domiciliul tuturor persoanelor în numele carora a formulat cererea de chemare în judecata si de a face dovada mandatului acordat pentru a formula si semna în numele acestora cererea de chemare în judecata în raport de dispozitiile art.68 alin.1 Cod procedura civila s-a mentionat sanctiunea anularii cererii.

Potrivit citatiei pentru termenul de la 20.10.2010 reclamanta a fost citata cu copie dupa minuta inserata în încheierea precitata (vezi fila 43 din dosarul de fond).

Sustinerea recurentei ca nu a primit nota mentionata prin citatie nu este probata iar mentiunile din cuprinsul citatiei fac dovada deplina pâna la rasturnarea acesteia.

Pentru aceste considerente de fapt si de drept, Curtea în baza art.312 (1) Cod procedura civila a respins recursul ca nefondat.

2