Aplicarea articolului 83 raportat la articolul 80 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei Faliment


Articolul 83 alineat (1) din Legea 85/2006 stabileşte că terţul dobânditor în cadrul unui transfer patrimonial anulat conform articolului 80, va trebui să restituie averii debitorului bunul transferat sau, dacă bunul nu mai există, valoarea acestuia la data transferului efectuat de către debitor. Efectele acţiunii în anulare admise în cauză în temeiul dispoziţiilor art. 80 din lege diferă după cum bunul există sau nu mai există.

Curtea de Apel Iasi, decizia nr. 370 din 08 iulie 2010