AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE. PRELUNGIREA VALABILITĂŢII. CALITATE PROCESUALĂ ACTIVĂ


Titularul autorizaţiei de construire are legitimare procesuală activă pentru a solicita prelungirea valabilităţii autorizaţiei în vederea finalizării lucrărilor.

Reclamanta S.C. “X” S.A., a chemat în judecată Consiliul Local al Municipiului Ordoheiul Secuiesc şi Primarul Municipiului, solicitînd obligarea acestora să prelungească valabilitatea autorizaţiei de construire pentru finalizarea obiectivului – Şcoala specială pentru copii aflaţi în dificultate -din Municipiul Odorheiul Secuiesc, anularea Hotărârii nr.68/1997 a Consiliului local al municipiului, anularea adreselor nr.1106/1998 şi 373/1998, obligarea pârâţilor la plata daunelor morale şi materiale şi la cheltuieli de judecată. în cauză a formulat cerere de intervenţie în interesul reclamantei Asociaţia Religioasă “Y”.

Prin sentinţa civilă nr.12/1999, Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă şi Administrativ a admis, în parte, acţiunea şi cererea de intervenţie şi a dispus anularea Hotărârii nr.68/1997 emisă de Consiliul Local al Municipiului Odorheiul Secuiesc, ca fiind nelegală.

Potrivit art.4 lit. “b” din Legea nr.50/1991, Primarul Municipiului trebuia să emită o autorizaţie pentru demolarea construcţiei şi nu Consiliul Local. Prin aceeaşi sentinţă s-au respins capetele de cerere privind prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire nr.81/1992, ca fiind formulate de o persoană fără calitate procesuală activă, a anulării adreselor nr.1106 şi 363/1998 şi cel privind obligarea pârâţilor la plata despăgubirilor civile.

împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta S.C. “X” S.A. şi intervenienta, Asociaţia Religioasă “Y”.

Recursul este fondat.

Cu privire la capătul de cerere referitor la prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire instanţa, de fond, a reţinut că reclamanta nu are calitate procesuală activă, deoarece prin contractul autentificat la data de 7.06.1996 a donat construcţia intervenientei şi ca urmare a i s-a transmis acesteia şi dreptul de concesiune asupra terenului. în această situaţie singura care poate formula în nume propriu, cerere cu privire la prelungirea autorizaţiei de construcţie este intervenienta.

Instanţa de fond a soluţionat greşit acest capăt de cerere întrucât nu a ţinut cont de faptul că potrivit proiectului de pentru finalizarea obiectului Şcoala specială pentru copii aflaţi în dificultate – din municipiul Odorheiul Secuiesc, mai sunt necesare două lucrări: împrejmuirea terenului şi alimentarea cu apă potabilă. Potrivit art.34 alin.3 din Legea nr.50/1991 când o construcţie nu a fost executată integral la termentul stabilit în condiţiile alin.1, autorizaţia se poate prelungi o singură dată, cu cel mult un an.
Titulara autorizaţiei de construire nr. 81/24.04.1992 este reclamantă şi deci are legitimare procesuală activă pentru a solicita prelungirea valabilităţii autorizaţiei în vederea finalizării lucrărilor.

în atare situaţie s-a admis recursul, s-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, s-a admis capătul de cerere privind prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire nr.81/1992 şi au fost obligaţi pârâţii să prelungească valabilitatea autorizaţiei de construire. (Judecator Apostol Filofteia)

(Secţia Contencios Administrativ, decizia civilă nr. 123/1999)