Autorizaţii speciale pentru transporturile care depăşesc limitele de tonaj


Reclamanta SC „P” SA Bucureşti, Sucursala Piteşti, a chemat în judecată Consiliul Local al comunei P.L., pentru a fi anulată hotărârea pârâtei din 24 august 2000, motivat de faptul că stabilirea de taxe pentru eliberarea autorizaţiilor de transport la autovehiculele ce depăşesc limitele de tonaj sau gabarit este nelegală, pârâta neavând o astfel de abilitare.

Prin sentinţa nr. 494/C/2003, Tribunalul Argeş a admis acţiunea şi a anulat hotărârea, stabilind că pârâta nu putea percepe taxe speciale temporare, dar şi că, pentru întreţinerea drumurilor de interes local, există surse de finanţare şi nu mai pot fi create şi alte obligaţii de plată.

Recursul pârâtei a fost admis prin decizia Curţii de Apel Piteşti nr. 847/ C/2003, care a modificat sentinţa şi a respins acţiunea. S-a reţinut că excepţia autorităţii de lucru judecat, invocată de recurentă, este nefondată întrucât, între prezenta cauză şi cea soluţionată irevocabil prin decizia nr. 552/R-C/2001, nu există tripla identitate la care se referă dispoziţiile art. 1201 Cod civil.

Sub aspectul susţinerilor de fond, s-a reţinut că recurenta are calitatea de administrator al drumurilor şi putea, în condiţiile art. 41 alin. 1 din O.G. nr. 43/1997 republicată, să emită autorizaţii speciale pentru transporturile ale căror tonaje pe osie sau gabarite, depăşesc limitele prevăzute în anexa 2. în ceea ce priveşte instituirea taxei pentru obţinerea unei asemenea autorizaţii, pârâta-recurentă era îndreptăţită să o impună în condiţiile art. 20 alin. 2 lit. f) din Legea nr. 69/1991, act normativ în vigoare la data emiterii hotărârii atacate.
Motivarea tribunalului, potrivit căreia în preţurile carburanţilor se cuprind taxe pentru întreţinerea drumurilor, nu poate fi reţinută de vreme ce, Legea nr. 118/1996, prin care aceste taxe au fost introduse, este o lege specială, adoptată anterior prezentei ordonanţe, impune o taxă specială şi aceasta răspunde altor raţiuni. Prin dispoziţiile art. 41 din O.U.G. nr. 43/1997, legiuitorul a dorit să pună în sarcina transportatorilor, care folosesc vehicule de peste o anumită greutate, cu un impact negativ sporit asupra drumurilor, obligaţia de a obţine o autorizaţie specială, eventual achitarea unei taxe. Această concluzie, nu poate fi înlăturată nici de dispoziţiile Legii nr. 27/1994, care instituie taxe pentru fiecare mijloc de transport, distincte de cele pentru obţinerea unei autorizaţii speciale.

Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 874 din 18 iunie 2003