CALITATEA PROCESUALĂ ACTIVĂ – CONDIŢIE PENTRU PROMOVAREA UNEI ACŢIUNI ÎN CONTENCIOS ADMINISTRATIV. DOVADA ACESTEI CALITĂŢI


Dovada calităţii procesuale active se poate face cu încheierea prin care Judecătoria a luat act de modificarea denumirii şi a statutului unei persoane juridice şi s-au înscris aceste modificări în Registrul Persoanelor Juridice, conform Legii nr.21/1924.

Reclamanta Liga “X” Filiala Turnu-Măgurele (fostă Uniunea “Y”) a chemat în judecată Consiliul Local al Municipiului Turnu-Măgurele solicitând anularea Hotărârilor nr.45/1998.

Prin sentinţa civilă nr.93/1999 Tribunalul Teleorman – Administrativ a respins acţiunea formulată de reclamantă cu motivarea că nu are calitate procesuală activă.

S-a reţinut de către instanţa de fond că urmare apariţiei Legii nr.114/1996 un număr de douăzeci de asociaţii de locatari din Municipiul Turnu-Măgurele s-au reorganizat în asociaţii de proprietari, cu personalitate juridică, dar că acele asociaţii care nu au respectat art.69 din Legea nr.114/1996 nu au personalitate juridică. Deşi prin sentinţa civilă nr.1350/1995 Uniunea “Y” a dobândit personalitate juridică, atâta vreme cât nu s-a reorganizat conform Legii nr.114/1996 nu mai poate reprezenta asociaţiile de proprietari.

S-a mai reţinut, în susţinerea lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, de către instanţa de fond, că reclamanta trebuia să obţină autorizarea instanţei de judecată.

Reclamanta a declarat recurs împotriva sentinţei civile nr.93/1999 cu motivarea că deţine încheierea din data de 18.06.1998 a Judecătoriei sector 1, Bucureşti dată în dosarul nr.2331/PJ/1990, prin care s-a luat act de modificările intervenite în Statutul si denumirea acesteia, care a devenit Liga “X”.

Pe baza acestei încheieri s-a dispus înscrierea modificărilor în registrul special al persoanelor juridice.

Cu ocazia judecării recursului, reclamanta a depus atât încheierea Judecătoriei Sector 1, cât şi cea a Tribunalului Teleorman pronunţată în dosarul nr.3742/PJ/1995, datată 11.05.1999, cu care a făcut dovada calităţii procesuale active.

Recursul fiind fondat, a fost admis şi, întrucât instanţa de fond a cărei hotărâre este recurată a soluţionat cauza fără a intra în cercetarea fondului, conform art.312 alin.2 Cod procedură civilă s-a casat sentinţa civilă nr.93/ 1999 cu trimiterea spre rejudecare la aceeaşi instanţă. (Judecator Apostol Filofteia)

(Secţia Contencios Administrativ, decizia civilă nr. 124/1999)