Caracterul comercial al litigiului. Cumpararile sau vânzarile de parti sociale sau actiuni ale societatilor comerciale reprezinta fapte de comert conexe care desi prin natura lor nu sunt comerciale dobândesc cest caracter datorita strânsei legaturi Soci


Cumpararile sau vânzarile de parti sociale sau actiuni ale societatilor comerciale reprezinta fapte de comert conexe care desi prin natura lor nu sunt comerciale dobândesc cest caracter datorita strânsei legaturi cu actele juridice sau operatiunile pe care legea le califica fapte de comert. Litigiul prin care o banca solicita sa se constate inopozabilitatea fata de aceasta a unei tranzactii încheiate între doua persoane fizice este litigiul comercial.

– articolul 3 pct. 4 Cod comercial:

– articolul 2 pct. 1 lit. a Cod procedura civila;

Prin actiunea înregistrata initial pe rolul Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti sub nr. la data de ., reclamanta L.Bank SAîn contradictoriu cu pârâtii F.S., V.A.A., V. O. – C. si V. M. a solicitat pronuntarea unei hotarâri judecatoresti prin care sa se revoce actul încheiat de pârâti în frauda bancii, si anume tranzactia cuprinsa în sentinta civila nr. 2070 din 26.03.2009 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti.

Prin sentinta civila nr. .. din . pronuntata de Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti în dosarul nr. .. s-a declinat competenta materiala de solutionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bucuresti – Sectia a VI a Comerciala, cu motivarea ca actiunea revocatorie formulata de catre reclamanta are un caracter patrimonial (obiectul litigiului fiind estimat de catre banca la suma de 150.000 lei) si prezinta si caracter comercial.

De asemenea, s-a tinut seama de prevederile articolului 2 punctul 1 litera a Cod procedura civila referitoare la competenta materiala a tribunalului în prima instanta.

Dupa declinare, cauza a fost înregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VI a Comerciala sub nr. …

Prin sentinta civila nr. .. din .. pronuntata de tribunal în dosar s-a declinat competenta materiala de solutionare a pricinii în favoarea Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti si constatându-se intervenit conflictul negativ de competenta, s-a dispus sesizarea Curtii de Apel Bucuresti, pentru solutionarea conflictului. Pentru aceasta instanta a retinut ca tranzactia partilor, a carei inopozabilitate se cere a se constata, are un caracter civil si ca în speta nu prezinta relevanta calitatea de comerciant a reclamantei, care este tert fata de tranzactie. S-a mai retinut ca litigiul cu caracter civil are o valoare mai mica de 500.000 lei si ca se impune a fi solutionat în prima instanta de catre judecatorie, potrivit articolului 1 Cod procedura civila coroborat cu articolul 2 litera “b” Cod procedura civila. Totodata tribunalul a considerat ca principiul simetriei actelor juridice impune ca actiunea în desfiintarea unei tranzactii consfintita printr-o hotarâre judecatoreasca pronuntata de o instanta de un anumit grad sa fie judecata tot de acea instanta, nu de o instanta superioara.

Cauza a fost înregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a V a Comerciala nr. …

Asupra conflictului ivit Curtea retine urmatoarele:

Reclamanta L.Bank SA, comerciant potrivit dispozitiilor articolului 3 Cod comercial, a chemat în judecata pârâtii persoane fizice, necomercianti, în vederea pronuntarii unei hotarâri judecatoresti prin care sa se constate inopozabilitatea fata de banca a tranzactiei pe care ultimii au încheiat-o cu scopul fraudarii drepturilor sale de creditor.

Tranzactia, care face obiectul actiunii revocatorii formulata de catre reclamanta, a fost consfintita prin sentinta civila nr. ..din .. pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti în dosarul nr. ..

În speta trebuie sa se tina seama atât de calitatea de comerciant a bancii reclamante cât si de actiunea derivând din actul supus examinarii instantei judecatoresti.

Totodata, e necesar sa se aiba în vedere contractul de vânzare-cumparare valori mobiliare a carui simulatie s-a cerut a se constata în dosarul nr. .. al Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti, dosar în care apoi a fost consfintita tranzactia comerciala a pârâtilor din cauza de fata.

Potrivit articolului 3 punctul 4 Cod comercial, cumpararile sau vânzarile de parti sociale sau actiuni ale societatilor comerciale reprezinta fapte de comert conexe care desi prin natura lor nu sunt comerciale dobândesc amintitul caracter datorita strânsei legaturi cu actele juridice sau operatiunile pe care legea le califica fapte de comert.

Ca atare, pârâtii necomercianti au savârsit fapte de comert care nu pot fi ignorate, fiind strâns legate de pretentiile reclamantei L.Bank SA care urmareste sa îsi protejeze drepturile patrimoniale rezultate din chiar împrumutul pe care l-ar fi acordat pentru cumpararea respectivelor actiuni detinute de pârâti.

În aceste conditii judecatoria a apreciat în mod corect ca litigiul ivit între reclamanta comerciant si pârâtii necomercianti, care au savârsit însa operatiuni comerciale de netagaduit, se impune a fi analizat de catre instanta comerciala specializata.

Fata de cele expuse, având în vedere valoarea obiectului litigiului si dispozitiile articolului 20 si urmatoarele Cod procedura civila si articolului 2 punctul 1 litera “a” Cod procedura civila, Curtea a stabilit competenta de solutionare a pricinii în favoarea Tribunalului Bucuresti – Sectia a VI a Comerciala.

(Sentinta comerciala nr.3 din 11 ianuarie 2011 -Curtea de Apel Bucuresti-Sectia a V- a Comerciala).