CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ CARE NU CUPRINDE SEMNĂTURA. DECLARAREA NULITĂTII ACESTEIA, ÎN TEMEIUL ART. 133 ALIN. 1 COD PR. CIVILĂ


Potrivit art. 133 alin. 1 din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată care nu cuprinde semnătura va fi declarată nulă. , în ipoteza în care lipsa semnăturii nu este împlinită în condiţiile art. 133 alin. 2 din Codul de procedură şi dacă avocaţii care s-au înfăţişat la instanţă nu prezintă sau împuternicire din care să reiasă calitatea de reprezentant, instanţa trebuie să constate nulă cererea de chemare în judecată.

Reclamanta societate comercială cu răspundere limitată a chemat în judecată Ministerul Finanţelor solicitând anularea Deciziei nr. 322/1999, a Dispoziţiei nr. 1421/1998 a D.G.F.P.C.F.S., şi a procesului-verbal de control.

Curtea a constatat nulă acţiunea formulată de reclamantă.

S-a reţinut că acţiunea reclamantei nu a fost semnată, iar cei doi avocaţi care s-au prezentat în instanţă nu au prezentat procură sau delegaţie, conform art. 68 “c” cod pr. civilă.

Potrivit art. 133 alin. 1 cod pr. civ. cererea de chemare în judecată care nu cuprinde semnătura va fi declarată nulă.

Notă: Sentinţa civilă sus menţionată a rămas definitivă prin Decizia civilă nr. 2057/2000 a Curţii Supreme de Justiţie. (Judecator Apostol Filofteia)

(Secţia Administrativ, sentinţa civilă nr. 1298/1999)