Cerere de inchidere a procedurii insolventei Faliment


ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI – SECŢIA A VII-A COMERCIALA

Sentinta comerciala nr.6315

SEDINTA PUBLICA DE LA 14.10.2010

Tribunalul constituit din

PREŞEDINTE— BUMBULUT ANCA

GREFIER BALAN ALINA

Pe rol soluţionarea cauzei comerciale de fata formulata de creditoarea B.C. C.impotriva debitoarei T.H.E. intemeiata pe dispozitiile legii 85/2006 privind procedura insolventei.

La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns debitoarea prin administrator judiciar si B.C.prin .

Procedura legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de gatre grefierul de sedinta, dupa care

Lichidatorul judiciar depune la dosar raportul de activitate si invedereaza instantei ca nu s-au identificat bunuri in patrimoniul debitoarei, nu au fost depuse actele prevazute de lege, nu se formuleaza cerere de atragere a raspunderii patrimoniale. Solicita inchiderea procedurii.

B.C.C. prin consilier juridic arata ca este de acord cu cele prezentate de lichidatorul judiciar.

Instanta retine cauza in vederea solutionariii.

T R I B U N A L U L

Asupra cauzei comerciale de faţă:

La cererea creditorului B.C.C prin sentinţa comercială nr.202/15.01.2009 a fost deschisă procedura generală de faţă de debitoarea T.H.E., fiind numit administratorul judiciar.

Acesta a îndeplinit atribuţiile stabilite prin lege, a efectuat notificările, a întocmit tabelul preliminar la data de 19.03.2009 şi tabelul definitiv cuprinzând obligaţiile debitoarei la data de 13.04.2009, care a fost afişat la uşa instanţei.

În raportul de activitate întocmit pentru data de 19.08.2009, administratorul judiciar a prezentat măsurile luate pentru desfăşurarea procedurii, concluzia fiind că societatea nu a putut fi găsită la sediul pe care aceasta l-a declarat la registrul comerţului, reprezentanţii societăţii, deşi notificaţi, nu au predat actele prevăzute la din Legea nr.85/2006, nu au fost identificate bunuri. Împotriva administratorului statutar a fost formulată o plângere penală, în temeiul prevederilor art.147 din Legea nr.85/2006.

Prin sentinţa comercială nr.6241/3.12.2009 instanţa a dispus intrarea în procedura simplificată de insolvenţă, nefiind propus un plan de reorganizare a activităţii.

La data de 22.04.2010 a fost întocmit raportul de activitate după intrarea în procedura simplificată,în cadrul căruia lichidatorul judiciar a arătat că nu există bunuri care pot fi valorificate, că a comunicat creditorilor această stare de fapt.

În aceste condiţii, lichidatorul judiciar a propus închiderea procedurii în temeiul art.131 din lege.

Raportul conţinând propunerea de închidere a procedurii a fost prezentat adunării creditorilor din data de 11.10.2010, adunare care nu a considerat oportună formularea unei cereri de autorizare pentru depunerea acţiunii în atragerea răspunderii patrimoniale.

Analizând actele şi lucrările dosarului, judecătorul sindic reţine că nu există disponibilităţi sau bunuri în patrimoniul debitoarei care să poată fi valorificate în scopul acoperirii creanţelor înregistrate la dosar. În aceste condiţii, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute la art.131 din legea nr.85/2006, instanţa va dispune închiderea procedurii de faliment faţă de debitoarea T.H.E.

În temeiul art.136 din legea nr.85/2006, lichidatorul judiciar M.R.L.B. va fi descărcat de îndatoriri cu privire la procedură, iar hotărârea de faţă va fi notificată direcţiei teritoriale a finanţelor publice, şi oficiului registrului comerţului, pentru efectuarea de menţiuni. Pentru activitatea desfăşurată în prezenta procedură, instanţa va dispune achitarea remuneraţiei lichidatorului judiciar, stabilită prin hotărârea de trecere la faliment, în sumă de 2.500 RON, în conformitate cu prevederile art.34 şi art.19 alin.2 teza a doua din Legea nr.85/2006 precum şi a cheltuielilor efectuate pentru desfăşurarea procedurii în sumă de 175,30 lei. Plata se va face în condiţiile art.4 alin.4 din lege, lipsind disponibilităţile în contul debitoarei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

În temeiul art.131 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune închiderea procedurii insolvenţei debitorului T.H.E. cu sediul in Bucureşti, in contradictoriu cu creditorii B.C.C., cu sediul in Bucureşti, R.B. cu sediul in Bucureşti, si A.F.P. cu sediul in Bucureşti.

Dispune notificarea prezentei hotărâri direcţiei teritoriale a finanţelor publice şi oficiului registrului comerţului .

Dispune radierea debitorului din registrul comerţului.

În temeiul art.136 din lege, descarcă lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi.

Dispune plata remuneratiei lichidatorului judiciar M.R.L.B. în sumă de 2500 lei si a cheltuielilor de procedura in suma de 175,30 lei din fondul prevăzut de art.4 alin.4 din lege.

Definitivă. Cu recurs în termen de 7 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 14.10.2010.

PRESEDINTE GREFIER