CERERE DE SUSPENDARE A EXECUTĂRII SILITE PORNITE ÎN TEMEIUL UNUI ACT ADMINISTRATIV. INADMISIBILITATE. COMPETENTA MATERIALĂ A INSTANTELOR DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV


Este admisibilă cererea de suspendare a executării silite pornite în temeiul unui proces-verbal de control emis de Administraţia Financiară Sector 1 Bucureşti întemeiată pe dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 29/1990.

Prin acţiunea înregistrată sub nr. 1992/2000, reclamanta SC Du Style SRL a solicitat în contradictoriu cu pârâţii Ministerul Finanţelor şi Direcţia. Generală a Finanţelor Publice Bucureşti, suspendarea executării silite pornite în baza procesului verbal de control emis de Administraţia Financiară Sector 1 Bucureşti.

Instanţa în şedinţă publică din 12.XII.2000 a pus în discuţia părţilor în baza art. 137 C.pr.civ. excepţia de ordine publică a inadmisibilităţii acţiunii în raport de dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 29/1990.

Excepţia a fost precizată ca întemeiată şi admisă în raport de faptul că reclamanta nu a probat existenţa dosarului de fond care să vizeze un anumit act administrativ a cărui suspendare se solicită până la soluţionarea dosarului de fond.

Instanţa a apreciat că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 9 din Legea nr. 29/1990 şi în consecinţă cererea de suspendare a fost respinsă ca inadmisibilă.

Notă: Sentinţa definitivă prin nerecurare. (Judecator Luiza-Maria Paun)

(Secţia Administrativ, sentinţa civilă nr. 1724/2000)