Cerere in anulare Societăţi comerciale


R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

TÂRGU JIU

Sentinta Comerciala Nr. 529

Sedinta publica de la 07 Iunie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE DORINA IVANISI

Grefier ELENA CARBUNESCU

Pe rol fiind judecarea cererii în anulare, formulata de reclamanta SC ….SRL, împotriva pârâtei SC … SRL.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile, reclamanta fiind reprezentata de administrator …, iar pârâta de avocat ….

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, instanta din oficiu a invocat exceptia netimbrarii cererii si a trecut la solutionare pe baza acesteia.

INSTANTA

Prin cererea înregistrata la Judecatoria Tg.- Jiu sub nr.3962/318/2010, reclamanta …. a solicitat instantei de judecata sa emita o somatie de plata prin care pârâta SC … sa fie obligata la plata sumei de 1851,45 lei, precum si la plata sumei de 7631,25 lei penalitati pentru fiecare zi de întârziere , cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, reclamanta creditoare a precizat ca între ea si pârâta debitoare au avut loc relatii comerciale în baza carora au fost emise facturi fiscale a caror valoare nu a fost însa achitata de catre debitoare, desi facturile au fost semnate, si deci însusite la plata, de reprezentantii societatii, iar termenul de scadenta a expirat.

Au fost invocate în drept disp. OG nr. 5/2001 .

În cauza s-a pronuntat sentinta comerciala nr. 314/06.04.2010, prin care s-a admis cererea formulata de reclamanta creditoare SC … SRL, în contradictoriu cu pârâta SC …. SRL si a fost somata debitoarea sa achite în contul creditoarei suma de 1851,45 lei debit principal si 7631,25 lei penalitati de întârziere în termen de 25 zile de la comunicarea prezentei somatii, cât si la 39,3 lei cheltuieli de judecata catre creditoare.

Împotriva acestei sentinte comerciale s-a formulat cerere în anulare de catre reclamanta SC…SRL, formându-se dosarul cu nr. 6394/318/2010 si au fost citate partile.

Reclamanta SC …SRL avea obligatia legala de a depune taxa de timbru în valoare de 19,5 lei si timbrul judiciar de 0,15 lei si, desi se cunostea acest aspect de catre reprezentanta sa, aceasta nu a depus acte doveditoare din care sa rezulte ca si-a îndeplinit aceasta obligatie privind achitarea taxei de timbru.

Din aceste motive si vazând dispozitiile art. 3 raportat la art. 20 alin.3 din Legea nr. 146/1997, instanta urmeaza sa anuleze cererea ca fiind netimbrata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Anuleaza cererea în anulare, formulata de reclamanta SC … SRL, cu sediul în Balanesti, jud. Gorj, reprezentata prin administrator …, în contradictoriu cu pârâta SC …, cu sediul în Tg.-Jiu, str. 1 Decembrie 1918, nr.49, jud. Gorj, reprezentata prin administrator…..

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica azi,07.06.2010, la Judecatoria Tg.-Jiu.

PRESEDINTEGREFIER

Red. D.I.

Tehn. C.E.

4 ex./ 13.07.2010