CERTIFICATE DE ACCES MINIM CURENT


Pentru a beneficia de regimul preferenţial privind stabilirea unei taxe vamale mai mici, importatorul trebuie să prezinte certificatul la momentul întocmirii formalităţilor vamale de import.

Reclamanta societate comercială a chemat în judecată Direcţia Generală a Vămilor solicitând anularea deciziei nr. 111/1999 şi a actelor constatatoare nr. 222-224/1998 şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor efectuate cu plata taxelor achitate cu ocazia soluţionării contestaţiilor în căile administrativ-jurisdicţionale.

în motivarea acţiunii, reclamanta a susţinut că în baza declaraţiilor vamale nr. 714/9.01.1998 şi 990-999/12.01.1998 la Vama Târguri şi Expoziţii Bucureşti a achitat taxele vamale de import pentru o cantitate de bere, calculate în baza H.G. nr. 161/1997, taxe calculate în procent de 90%. Ulterior, organele vamale, în baza unui Ordin intern şi a H.G. nr. 947/1997, au refăcut calculul taxelor vamale, obligând-o la plata unor diferenţe de taxe vamale de la 90% la 248%, încheindu-se actele constatatoare nr. 222-224/ 1998. S-a motivat de către organele vamale că reclamanta, la data vămuirii mărfii nu a prezentat certificatele de acces. Reclamanta a mai arătat că a obţinut certificatele de acces la datele 16.01 şi respectiv 16.03.1998 şi că nu-i sunt aplicabile dispoziţiile Ordinului Ministerului Comerţului si Industriei nr. 42/1997 şi H.G. nr. 974/1997.

Prin sentinţa civilă nr. 1258/1999 Curtea de Apel Bucureşti – Secţia Administrativ a respins acţiunea ca neîntemeiată.

La pronunţarea acestei sentinţe s-a reţinut că reclamanta nu putea beneficia de regimul preferenţial instituit prin O.M.C. nr. 42/1997, art. 3 pct. 1 alin. 4 cu privire la taxele vamale reduse întrucât la data importului reclamanta nu a prezentat şi certificatele de acces minim curent nr. 4000 şi 4001, acestea fiind emise la date ulterioare, 16.01. şi, respectiv, 16.03.1998.

în atare situaţie s-a făcut aplicarea H.G. nr. 947/1997 şi s-au întocmit actele constatatoare de către pârâtă.

Notă: Sentinţa a rămas definitivă prin respingerea recursului de Curtea Supremă de Justiţie prin decizia civilă nr. 1620/2000. (Judecator Apostol Filofteia)

(Secţia Contencios Administrativ, sentinţa civilă nr. 1258/1999)