Comercial – anulare incident plată Societăţi comerciale


A respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive fata de pârâta B.

A admis cererea formulata de reclamanta SC P. SRL, împotriva pârâtelor B.Sucursala Arad si B.N., si în consecinta:

A obligat pârâta B sa înainteze catre B. N. o cerere de anulare a înscrierii din Centrala Incidentelor de Plati si din Fisierul National al Persoanelor de risc a incidentului de plata, înregistrat la data de 05 ianuarie 2010, pe numele reclamantei .

A obligat pârâta B.N. sa radieze de la Centrala Incidentelor de Plati si de la Fisierul National al Persoanelor de risc a incidentului de plata de mai sus.

Pentru a hotarî astfel, prima instanta a retinut ca, prin cererea de la fila 7 dosar, pârâta B. la data de 05.01.2010 a solicitat înscrierea refuzului bancar de plata în Fisierul National de CEC-uri, formulându-se în acest sens anexa 3A, conform actului de la fila 9 dosar, incidentul de plata fiind înscris sub nr.10, înregistrat la data de 05 ianuarie 2010, pe numele reclamantei.

Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a B.N. – se retine ca, aceasta Centrala a Incidentelor de Plati este un serviciu din cadrul B. N. care administreaza o baza de date cu referinte despre agentii economici si persoanele fizice din România care au produs incidente la plata cu cecuri, cambii si bilete la ordin – si care gestioneaza informatia specifica incidentelor de plati atât din punct de vedere bancar (tragerea în descoperit de cont) cât si din punct de vedere social (pierdere/furt/distrugere), astfel ca raportat art.1 al.1 din Regulamentul 1/2001 privind organizarea si functionarea în cadrul B.N., a Centralei Incidentelor de Plati, instanta va respinge ca nefondata aceasta exceptie.

Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a SC P. SA raportat la dispozitiile art.36 al.2 din acelasi regulament, se retine ca anularea informatiilor privind incidentele de plati se poate face doar de persoanele declarante din propria initiativa, ori la solicitarea instantelor, în baza cererilor de anulare, ori în speta persoana declaranta este B. R astfel ca instanta va admite aceasta exceptie si va respinge cererea de chemare în judecata ca fiind introdusa împotriva unei persoane fara calitate.

Conform art.1 alin 1 a Circularei nr.39/2008 privind interzicerea utilizarii instrumentelor de plata de debit de tipul cecului,cambiei si biletului la ordin în format vechi, începând cu data de 8 decembrie 2008 se interzice emiterea de instrumente de plata de debit de tipul cecului, cambiei si biletului la ordin, al caror format este reglementat de Normele tehnice ale Bancii Nationale a României nr.9/1994 privind cecul si de Normele tehnice ale Bancii Nationale a României nr.10/1994 privind cambia si biletul la ordin, iar conform alin 2, începând cu data de 8 decembrie 2008,institutiile de credit, nu vor mai accepta spre decontare instrumentele de plata de debit prevazute la alin.(1), cu exceptia cazurilor în care beneficiarul sau platitorul poate face dovada ca aceste instrumente au fost emise în baza unor tranzactii încheiate înainte de data de 8 decembrie 2008.

Întrucât fila CEC seria nr. , a fost emisa într-adevar la 23.12.2009, însa, în baza unei tranzactii încheiate înainte de data de referinta mentionate în Circulara nr.39/28.11.2008 a BNR, instanta pentru considerentele de fapt si de drept expuse, a admis cererea formulata de reclamanta SC P.. SRL

Prin Decizia civila nr.170 /9 octombrie 2010, pronuntata în dosarul nr. 524/108/2010 al Curtii de Apel Timisoara, a admis apelul declarat de pârâta S.C. P. A. împotriva sentintei comerciale nr. 1056 din 27 aprilie 2010 pronuntata de Tribunalul Arad în dosarul nr.524/108/2010 în contradictoriu cu reclamanta intimata S.C. P. S.R.L., si B. si, în consecinta:

A schimbat în parte hotarârea atacata, în sensul ca obliga reclamanta intimata S.C. P.A S.R.L. Arad la plata catre pârâta apelanta S.C. P. S.A. a sumei de 7.140 lei cu titlu de cheltuieli de judecata în prima instanta, mentinând celelalte dispozitii.

Pentru a hotarî astfel, Curtea a retinut ca într-adevar, cu toate ca prin întâmpinarea depusa la data de 15 martie 2010 pârâta S.C. P S.A. a invocat, pe cale de exceptie, lipsa calitatii sale procesuale, solicitând respingerea cererii de chemare în judecata formulata de reclamanta S.C. P.A. S.R.L. Arad ca fiind introdusa împotriva unei persoane fara calitate în ceea ce o priveste, iar pe fond respingerea actiunii ca neîntemeiata, cu obligarea partii adverse la plata cheltuielilor de judecata constând în onorariul de avocat potrivit facturii seria , nr. din 9 februarie 2010, a carei copie a anexat-o la întâmpinare (fila 77 dosar de fond), în mod gresit prima instanta, desi a admis respectiva exceptie, respingând cererea fata de aceasta parte, nu a obligat reclamanta la plata onorariului de avocat, retinând, eronat, ca în speta nu se pune problema acordarii cheltuielilor de judecata. Or, art. 274 din Codul de procedura civila statueaza fara echivoc ca partea care cade în pretentii va fi obligata, la cerere, sa plateasca cheltuielile de judecata.

Apararile reclamantei intimate în sensul ca societatea nu a cazut în pretentii, fiindu-i admisa actiunea, astfel ca nu poate fi obligata la plata vreunor cheltuieli de judecata catre apelanta nu sunt întemeiate câta vreme cererea sa a fost formulata în contradictoriu si cu un pârât care nu justifica legitimare procesuala pasiva, parte care fiind chemata în judecata, a fost nevoita sa se apere si, în acest scop, sa-si angajeze un aparator. Daca reclamanta nu a fost multumita de solutia data de tribunal exceptiei invocata de societatea pârâta, aceasta avea dreptul sa promoveze apel împotriva sentintei primei instante, lucru pe care, însa, nu l-a facut. Pe de alta parte, chiar daca în prima instanta pârâta S.C. P. S.A. nu a depus la dosar si dovada platii efective a sumei de 7.140 lei, pentru care a fost emisa de catre S.C.P.A. fiscala seria , nr. din 9 februarie 2010, la cererea de apel a fost atasat un extras de cont eliberat de Bank prin care se atesta plata facturii mentionate.