Competenţa materială. Acţiune in revendicarea unui teren expropriat


Acţiunea având ca obiect revendicarea unui teren expropriat este de competenţa tribunalului – secţia civilă, în raport de prevederile art. 2. pct. I Cod proc. civ., fiind o cerere în materie de expropiere.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 322/1997)

Prin cererea înregistrată la data de 29.01.1997, reclamantul B.M.Z. a chemat în judecată Consiliul Local al sectorului 2, solicitând restituirea terenului din str. Cristescu Dima nr. 8, în suprafaţă de 1.111,25 mp., precum şi a terenului din str. Cristescu Dima nr. 9, sectorul 2, în suprafaţă de 656,50 mp.

în motivarea cererii se arată că, cele două terenuri au fost expropriate prin Decretul nr. 331/1976, decret dat în scopul construirii unor blocuri de locuinţe în ansamblul Pantelimon III, scop ce nu a mai fost realizat.

Instanţa, din oficiu, a invocat excepţia de necompetenţă, în raport de prevederile art. 2 lit. e Cod proc. civ..

în baza textului de lege menţionat, instanţa va declina competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea secţiei civile a Tribunalului Bucureşti.

Notă: Spre deosebire de Curtea Supremă de Justiţie, la care, prin Legea nr. 56/1993, este reglementată competenţa secţiilor, pentru tribunale şi curţi de apel nu există prevederi legale în acest sens.

Aşa fiind, orice secţie de la aceste din urmă instanţe poate judeca orice fel de cauze.

Din raţiuni legate de o mai bună administrare a justiţiei (specializarea judecătorilor, lucrările de statistică judiciară etc.) este necesar a se respecta specificul fiecărei secţii.