Competenţa materială. Acţiune pentru anularea unei dispoziţii emisă de Primarul General al Municipiului Bucureşti


Cererea referitoare la anularea unei dispoziţii emise de Primarul General al Municipiului Bucureşti (autoritate administrativă la nivelul capitalei) este de competenţa Curţii de Apel Bucureşti -secţia administrativ.

(Secţia de contencios administrativ, sentinţa nr. 45/1996)

Prin cererea înregistrată la data de 5.12.1995, reclamanta Asociaţia Locatarilor Bl. Dl 1, cu sediul în Bucureşti, şoseaua Mihai Bravu, sectorul 2 a solicitat anularea dispoziţiei nr. 1.466/3.09.1995, emisă de Primarul General al Municipiului Bucureşti şi suspendarea executării acestui act administrativ, până la soluţionarea cauzei.

în motivarea acţiunii, reclamanta arată că prin dispoziţia administrativă menţionată a fost transferată o suprafaţă de 700 mp teren din vecinătatea blocului, ce constituia spaţiu de joacă pentru copii, în administrarea Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane, iar în urma acestei măsuri gardul cimitirului a fost mutat Ia cca 20 m de bloc.

Instanţa, din oficiu, a ridicat excepţia de necompetenţă materială, în raport de prevederile art. 3 pct. 1 Cod proc. civ..

Potrivit prevederilor acestui text de lege, sunt de competenţa curţilor de apel, între altele, cererile ce au ca obiect acte ale autorităţilor administrative judeţene şi ale Municipiului Bucureşti.

Aşa fiind, instanţa urmează a declina competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Curţii de Apel Bucureşti – secţia contencios administrativ, obiectul cererii constituindu-1 anularea dispoziţiei administrative a Primarului General al Municipiului Bucureşti.