Competenţa materială. Acţiune pentru anularea unei repartiţii şi rezilierea unui contract de închiriere privind un spaţiu locativ


Litigiile având ca obiect anularea unei repartiţii pentru o şi rezilierea unui contract de închiriere sunt de competenţa instanţei de drept comun, potrivit Legii nr. 5/1973 şi Legii nr. 114/1996.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 5/1997)

Prin cererea înregistrată la data de 17.12.1996, reclamantul P.G. a chemat în judecată Consiliul Local al sectorului 2 Bucureşti solicitând anularea repartiţiei nr. 48.993/1996 a Primăriei sectorului 2 privind apartamentul nr. 4, situat în B-dul Pache Protopopescu, sectorul 2, rezilierea contractului de închiriere nr. 4.667/11.09.1996, încheiat între S.C. „FOIŞOR” – S.A. şi familia C., restituirea în natură a apartamentului menţionat şi sancţionarea, conform Legii nr. 112/1995, a celor ce se fac vinovaţi de încălcarea prevederilor legale.

în motivarea acţiunii, reclamantul arată că a depus la Primăria sectorului 2 dosarul nr. 353/2.05.1996, prin care, în calitate de moştenitor al fostului proprietar al apartamentului de mai sus, a solicitat restituirea acestuia în temeiul Legii nr. 112/1995.

Deşi dosarul său era în curs de soluţionare, Consiliul Local sector 2, prin repartiţia nr. 48.993/1996 a pus la dispoziţia S.C. „S.” – S.R.L. acel apartament, care se eliberase prin decesul fostului chiriaş şi, ulterior, s-a încheiat contractul de închiriere nr. 4.667/11.09.1996.

Instanţa, din oficiu, a ridicat excepţia de necompetenţă materială, în raport de obiectul cererii reclamantului şi dispoziţiile Legii nr. 114/1996.

într-adevăr, atât potrivit Legii locuinţei din anul 1996, cât şi potrivit legii anterioare (nr. 5/1973), litigiile locative erau şi sunt în competenţa judecătoriei, astfel că prezenta cauză urmează a fi soluţionată de Judecătoria sectorului 2 Bucureşti.

De menţionat, că atât capătul de cerere privind rezilierea unui contract de închiriere şi anularea repartiţiei care a stat la baza acestui contract, cât şi revendicarea apartamentului în litigiu sunt cereri de competenţa instanţei de drept comun.