Competenţa materială. Acţiune pentru anularea unor contracte de închiriere pentru un spaţiu locativ


Cauza având ca obiect anularea unor contracte de închiriere urmează să fie soluţionată de judecătorie, în raport de prevederile Legii nr. 114/1996, care stabileşte competenţa instanţei de drept comun în soluţionarea litigiilor locative.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 13/1997)

Prin cererea înregistrată la această instanţă, reclamanţii G.V. şi M. au solicitat ca, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local Otopeni, să se pronunţe o hotărâre prin care să se dispună anularea contractelor de închiriere nr. 29 şi nr. 34, şi întocmirea lor conform repartiţiilor nr. 1.802 şi nr. 2.348, eliberate de Consiliul Local al comunei Otopeni S.A.I..

în motivarea acţiunii se arată că sunt beneficiarii repartiţiei nr. 2.348, eliberată de Consiliul Local al comunei Otopeni, pentru 2 camere de locuit, pentru familia compusă din 4 persoane, iar contractul de închiriere a fost întocmit pentru o cameră.

Au formulat plângere la organul administrativ, dar nu au primit nici o rezolvare.

Se face precizarea că numitului R.A. – colocatarul reclamanţilor, fără nici un temei legal i s-au atribuit 3 camere, baie şi 3A din hol, lezându-le astfel drepturile lor locative.

Se solicită admiterea acţiunii, în sensul celor arătate în petitul ei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Au fost depuse actele a căror anulare se solicită. La termenul din 6.12.1996, reclamanţii au solicitat termen pentru modificarea acţiunii, iar Ia 13.12.1996 au depus acţiunea modificată, în sensul de a fi introdus în cauză, în calitate de pârât, numitul R.A., pentru a se judeca în contradictoriu şi cu acesta, în vederea opozabilităţii hotărârii ce se va pronunţa.

Această lege stabileşte că litigiile proprietar şi chiriaş se soluţionează de instanţele judecătoreşti, situaţie în care competenţa de soluţionare aparţine judecătoriei.

Astfel, urmează ca, în baza art. 1 şi nr. 5 Cod proc civ., să decline competenţa soluţionării cauzei în favoarea Judecătoriei Buftea, S.A.I.