Competenţa materială. Acţiune pentru anularea unui ordin de repartiţie pentru un spaţiu locativ


Potrivit art. 67 din Legea nr. 5/1973, urmează să se decline competenţa de soluţionare a cauzei referitoare la anularea ordinului cu repartiţie în favoarea judecătoriei, instanţa de drept comun competentă, din punct de vedere material, să soluţioneze litigiile locative.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 74/1996)

Prin cererea, astfel cum a fost precizată, înregistrată la acest tribunal sub nr. 960/19.12.1995, reclamanta S.D. solicită anularea ordinului de repartiţie emis de Primăria sectorului 1 Bucureşti în favoarea lui C.V..

în motivarea acţiunii, reclamanta arată că deţine, în imobilul din str. Berzei, o locuinţă, compusă din 2 camere, din anul 1943, împreună cu fiica sa, soţul acesteia şi fiul lor minor, în vârstă de 3 ani.

La etajul 3 al imobilului s-a eliberat o cameră în luna februarie 1995, în urma decesului locatarei.

Deşi au solicitat acest spaţiu, Primăria sectorului 1 a emis, nelegal, ordin de repartiţie pe numele lui C.V..

Tribunalul, având în vedere dispoziţiile art. 67 din Legea nr. 5/1973, care prevăd că orice litigii în materie locativă se soluţionează de către instanţele de drept comun, potrivit art. 158 Cod proc. civ., va declina competenţa materială a soluţionării cauzei în favoarea Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti.