Competenţa materială. Acţiune pentru anularea unui proces-verbal de control încheiat de administraţia financiară de sector


Cererea pentru anularea procesului verbal de control încheiat de administraţia financiară de sector este de competenţa Curţii de Apel Bucureşti – secţia administrativ, datorită caracterului de organ al administraţiei publice la nivelul municipiului Bucureşti al

D.G.F.P.C.F.S., de care aparţine organul de control, în baza art. 3 pct. I. Cod proc. civ..

(Secţia de contencios administrativ, sentinţa nr. 47/1997)

Prin cererea înregistrată la acest tribunal sub nr. 32/17.01.1997, reclamanta Societatea Comercială „N.C.” – S.R.L. a chemat în judecată Administraţia Financiară sector 2 Bucureşti, solicitând anularea, în totalitate, a procesului-verbal nr. 18/30.06.1995, încheiat de organele de control ale Administraţiei Financiare sector 2 Bucureşti şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Totodată, a solicitat suspendarea executării procesului-verbal până la soluţionarea definitivă a cauzei.

în motivarea acţiunii, a arătat că împotriva procesului-verbal nr. 18/30.06.1995 a formulat contestaţie la D.G.F.P.C.F.S., care i-a fost respinsă prin decizia nr. 45411/1995.

S-a mai arătat că împotriva deciziei nr. 45.411/1995 a D.G.F.P.C.F.S. a formulat contestaţie la Ministerul Finanţelor – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, care i-a fost respinsă prin decizia nr. 1.065/10.12.1996.

La primul termen de judecată (30.01.1997), instanţa, având în vedere obiectul cererii şi calitatea pârâtei Administraţia Financiară sector 2, de organ al administraţiei publice la nivelul municipiului Bucureşti, din oficiu a ridicat excepţia necompetenţei materiale de a soluţiona cauza şi, în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 1 şi art. 158 Cod proc. civilă, va declina competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Curţii de Apel Bucureşti – secţia contencios administrativ.