Competenţa materială. Acţiune pentru obligarea Casei de Asigurări a Avocaţilor la emiterea unei decizii de pensionare


Curtea de Apel Bucureşti este instanţa de administrativ competentă, în baza art. 3 pct. 1 Cod proc. civ., să soluţioneze litigiile ivite prin refuzul Casei de Asigurări a Avocaţilor la emiterea unei decizii de pensionare, datorită caracterului de autoritate publică centrală a Uniunii Avocaţilor din România (pe lângă care funcţionează pârâta).

(Secţia de contencios administrativ, sentinţa nr. 468/1998)

Prin cererea înregistrată la 23.11.1998, reclamantul S.D.N.A.J. a chemat în judecată pe Casa de Asigurări a Avocaţilor, solicitând instanţei de contencios administrativ ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să oblige pârâta să-i emită decizia de pensionare pentru exercitarea profesiei de avocat.

în şedinţa publică din 3.12.1998, din oficiu, instanţa a s-a invocat excepţia de necompetenţă materială, avându-se în vedere faptul că pârâta funcţionează pe lângă Uniunea Avocaţilor din România, precum şi prevederile art. 3 alin. 1 Cod proc. civ..

Faţă de prevederile textului de lege menţionat, instanţa va admite excepţia şi va declina competenţa soluţionării cauzei în favoarea Curţii de Apel Bucureşti – secţia contencios administrativ, singura instanţă în măsură să aprecieze asupra admisibilităţii cererii.