Competenţa materială. Acţiune pentru obligarea Direcţiei de Poştă a Municipiului Bucureşti de a elibera un certificat


Direcţia de Poştă a Municipiului Bucureşti este un serviciu public descentralizat la nivelul capitalei. Prin urmare, acţiunea având ca obiect refuzul nejustificat al acestei autorităţi publice de eliberare a unui certificat este de competenţa Curţii de Apel Bucureşti – secţia administrativ, în baza art. 3 pct. 1 Cod. proc. civ..

(Secţia de contencios administrativ, sentinţa nr. 725/1996)

Prin cererea înregistrată la nr. 429/5.08.1996, reclamanta R.A.R. – R.A. a chemat în judecată Oficiul Poştal nr. 32 Bucureşti, pentru ca, prin sentinţa ce se va pronunţa, să fie obligată aceasta Ia eliberarea unui certificat din care să rezulte pierderea a 7 scrisori recomandate, cu identificarea acestora şi plata valorilor timbrelor aferente, plus 5 milioane lei daune morale.

în motivarea cererii, reclamanta a arătat că a transmis pârâtului acte pentru expediere, activitatea desfăşurându-se prin Căsuţa Poştală nr. 36, închiriată Ia Oficiul Poştal nr. 32. Neprimirea scrisorilor de către colaboratorii reclamantei le-a creat mari deservicii.

Reclamanta a solicitat explicaţii cu adresa nr. 3.724/10.06.1996, dar până în prezent nu a primit răspuns.

La termenul de judecată din 28.08.1996, instanţa a încuviinţat introducerea în cauză a Direcţiei de Poştă a Municipiului Bucureşti, deoarece Oficiul Poştal nr. 32 nu are personalitate juridică.

Instanţa a ridicat, din oficiu, excepţia de necompetenţă materială, având în vedere că pârâta introdusă în cauză este un serviciu public descentralizat la nivelul Municipiului Bucureşti.

în raport de dispoziţiile art. 3 pct. 1 Cod proc. civ., instanţa va admite excepţia şi, conform art. 158 Cod proc.civ., îşi va declina competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Curţii de Apel Bucureşti – secţia contencios administrativ.