Competenţa materială. Acţiune pentru obligarea Direcţiei Generale de Muncă şi Protecţie Socială de a elibera un certificat de handicapat


Pentru refuzul eliberării certificatului de handicapat de către Comisia de Expertize Medicale din cadrul Direcţiei Generale de Muncă şi Protecţie Socială (autoritate publică la nivelul Municipiului Bucureşti) persoana fizică se poate adresa Curţii de Apel Bucureşti -secţia administrativ.

(Secţia de contencios administrativ, nr. 76/1996)

Prin cererea înregistrată la acest tribunal sub nr. 964/20.12.1995, B.G. cheamă în judecată Comisia de Expertize Medicale sector 2 – D.G.M.P.S., pentru refuzul de a-i elibera certificat de handicapat.

în motivarea acţiunii, reclamanta arată că este suferindă de mai multe boli, considerând că îndeplineşte condiţiile legale pentru a i se elibera certificat de handicapat, dar pârâta refuză nejustificat.

Tribunalul, având în vedere dispoziţiile art. 158 art. şi art. 3 pct. 1 din Codul de procedură civilă, întrucât pârâta este o autoritate publică la nivelul Municipiului Bucureşti (D.G.M.P.S. are personalitate juridică) va declina competenţa materială a soluţionării cauzei în favoarea Curţii de Apel Bucureşti – secţia contencios administrativ.