Competenţa materială. Acţiune pentru obligarea oficiului judeţean de cadastru şi organizarea teritoriului de a răspunde la o petiţie


Oficiul de şi organizarea teritoriului este o autoritate publică de nivel judeţean, iar cauza având ca obiect refuzul rezolvării unei cereri de către acest organ este de competenţa curţii de apel, în baza art. 3 pct. 1 Cod proc. civ..

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 81/1998)

Prin cererea înregistrată la acest tribunal sub nr. 68/9.02.1998, reclamantul D.D.R. cheamă în judecată pe pârâtul Oficiul de Cadastru şi Organizarea Teritoriului Prahova (O.C.O.T.) pentru refuzul de a-i răspunde la petiţia înregistrată sub nr. 2.924/10.12.1997.

în motivare se arată că pârâtul refuză să-i soluţioneze cererea menţionată.

Tribunalul, potrivit art. 158 şi 3 pct. 1 din Codul de procedură civilă, întrucât pârâtul este o autoritate publică de nivel judeţean, va declina competenţa materială a soluţionării cauzei în favoarea Curţii de Apel Bucureşti – secţia contencios administrativ.