Concurenţa neloială. Marcă înregistrată.


Este interzisă folosirea unei mărci înregistrate, de către alte persoane decât titularul ei sau cel căruia i s-a transmis acest drept, în condiţiile legii.

(Secţia comercială, sentinţa nr. 3.468/26.09.1997)

Prin acţiunea înregistrată sub nr. 6.772 din 28.10.1997, reclamanta S.C. „B.” – S.A. a chemat în judecată pe pârâta S.C. „D.” – S.R.L., solicitând obligarea acesteia la încetarea actelor de încălcare a dreptului reclamantei de folosinţă exclusivă, rezultat din înregistrarea mărcilor „B.”, pentru produsele descrise în certificatul de înregistrare al acestei mărci, obligând-o la stoparea actelor de comercializare a acestor produse, obligarea pârâtei la despăgubiri pentru pagube materiale şi morale rezultate din încălcarea dreptului de marcă, în valoare de cca. 100.000 lei, precum şi obligarea pârâtei să publice, pe cheltuiala sa, sentinţa ce se va pronunţa în cauză, cu cheltuieli de judecată.

în motivarea acţiunii arată că este titulara dreptului de marcă „B.”, cu drept de folosinţă exclusivă a acestei mărci, şi că pârâta a desfăcut marfă identică din punct de vedere al aspectului comercial, calitativ necorespunzătoare, ce nu aparţine reclamantei, cu numele şi sub ambalajul firmei reclamante, lezând reputaţia acesteia.

Reclamanta şi-a restrâns pretenţiile, în sensul că a renunţat la capetele de cerere privind plata daunelor şi a cheltuielilor de judecată, precizând că solicită numai obligarea pârâtei la încetarea actelor de comercializare a produselor marca „B.”, descrise în certificatul de înregistrare al acestei mărci, precum şi obligarea pârâtei la publicarea într-un ziar de profil, pe cheltuiala sa, a hotărârii ce se va pronunţa în cauză.

Din actele dosarului rezultă că reclamanta este titulara dreptului de marcă „B.”, atestat de certificatele de înregistrare depuse la dosar, care îi conferă dreptul de folosinţă exclusivă a numelui, însemnelor şi ambalajului pentru comercializarea produselor descrise în certificat, fiind interzisă folosirea mărcii de către alte persoane decât titularul ei sau cel căruia i s-a transmis acest drept, în condiţiile legii. Pârâta a desfăcut marfa fără să se asigure la contractele de cumpărare cu mărfurile sunt fabricate de titularul mărcii „B.”, în acest mod prejudiciind firma reclamantă. Aşa fiind, acţiunea precizată – astfel cum a fost restrânsă, este fondată şi, conform art. 18 şi 30 din Legea nr. 28/1967, art. 6-11 din Legea nr. 11/1991, va fi admisă, dispunând obligarea pârâtei la încetarea actelor de comercializare a produselor descrise în certificatul de înregistrare al mărcii „B.”, precum şi publicarea, pe cheltuiala sa, într-un ziar de profil, a sentinţei pronunţată în cauză, luându-se act de renunţarea la cererea de daune şi cheltuieli de judecată.

Notă: Cu privire la Legea nr. 11/1991, a se vedea nota de la speţa nr. 87.

Legea nr. 28/1967 privind mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu (publicată în Buletinul Oficial nr. 114 din 29 decembrie 1967), a fost abrogată prin Legea nr. 84/1998 (publicată în Monitorul Oficial nr. 161 din 23 aprilie 1998).