Conflict de competenta. Caracterul civil sau comercial al litigiului. Competenţă materială


– Cod comercial, art.4

Conflict de competenta. Caracterul civil sau comercial al litigiului având ca obiect pretentii rezultate dintr-un contract de închiriere încheiat între un comerciant, în calitate de locator si persoane fizice, în calitate de locatari. Destinatia de locuinta a spatiului închiriat, precum si obligatiile pârâtilor de predare a spatiului si de plata a chiriei – esentialmente civile -, rastoarna prezumtia de comercialitate prevazuta de art. 4 cod comercial.

( CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A VI-A COMERCIALA

SENTINTA COMERCIALA NR.28 din 17.02.2011)

Prin sentinta comerciala nr. 308/12.01.2011 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a Comerciala s-a declinat cauza civila privind pe reclamanta R.A.-A.P.P.S. si pe pârâtii R.M., R.I.S., Z.C.M. în favoarea Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti. Totodata, a constatat intervenit conflictul negativ de competenta si a fost sesizata Curtea de Apel Bucuresti cu solutionarea conflictului.

Cauza a fost înregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a Comerciala sub nr. 1345/2/2011.

Deliberând, Curtea a retinut urmatoarele :

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti la data de 04. 03. 2009 sub nr. 4986/299/2009, reclamanta R.A.-A.P.P.S a chemat în judecata pe pârâtii R.P., R.M., R.I.S. si Z.C.M., solicitând sa se dispuna obligarea acestora la plata sumei de 33.648,34 euro, echivalentul în lei al sumei de 144.640,75 lei, reprezentând chirie locuinta pe perioada martie 2008, aprilie-august 2008 si 28.812,47 lei, reprezentând penalitati de întârziere, constatarea rezilierii contractului de închiriere nr. 60397/16.11.1990, si evacuarea pârâtilor din imobilul situat în str. Gogol nr. 2, sector 1, Bucuresti.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca pârâtii au încheiat initial contractul nr. 60937/16.11.1990 cu ICRAL Herastrau si ca prin HG nr. 39/1996, imobilul a trecut în administrarea reclamantei. Durata contractului a fost prelungita succesiv prin Legea nr. 17/1994, OUG nr. 40/1999 si OUG nr. 8/2004, iar pentru calcularea chiriei au fost aplicate tarifele prevazute în aceste acte normative. La data de 05.06.2009, reclamanta si-a precizat actiunea, aratând ca solicita suma de 69.094,85 euro, reprezentând contravaloare chirie calculata pentru perioada 03.2008 – 02.2009 si 129.051,44 lei, reprezentând penalitati calculate pâna la 31.08.2008.

Prin sentinta civila nr. 4986/299/2009 a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti s-a declinat competenta de solutionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bucuresti – Sectia a VI-a Comerciala, instanta apreciind ca litigiul are natura comerciala, având în vedere calitatea de comerciant a reclamantei, în conformitate cu prevederile art. 1 alin.1 si 3 din Legea nr. 15/1990 coroborate cu art. 1 alin. 2 din Legea nr. 26/1990, conform carora, regiile autonome, care sunt persoane juridice, sunt comercianti.

În raport cu dispozitiile art. 4 si 56 din codul comercial, precum si art. 2 alin. 1 lit. a din codul de procedura civila, cauza a fost declinata spre competenta solutionare în favoarea Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI-a Comerciala.

Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a Comerciala a analizat cu prioritate exceptia necompetentei materiale a instantei, retinând ca, desi pârâta este comerciant, prezenta actiune nu este fundamentata pe savârsirea vreunei fapte de comert. Spatiul din care se solicita evacuarea pârâtilor are destinatie de locuinta, iar pârâtii sunt persoane fizice.

În cauza, necomercialitatea rezulta din însusi raportul juridic dedus judecatii, întrucât bunul imobil care a facut obiectul contractului de închiriere are destinatie necomerciala.

Pentru aceste argumente, tribunalul a declinat cauza spre competenta solutionare în favoarea Judecatoriei Sectorului 1Bucuresti.

În temeiul prevederilor art. 22 alin. 5 c.proc.civ., Curtea stabileste competenta de solutionare a cauzei, în prima instanta, în favoarea Judecatoriei sectorului 1 Bucuresti, având în vedere urmatoarele considerente :

Prin cererea de chemare în judecata formulata la data de 04.03.2009 reclamanta R.A.-A.P.P.S a solicitat în contradictoriu cu pârâtii R.P., R.M., R.I.S. si Z.C.M. sa se dispuna obligarea acestora la plata sumei de 69.094,85 euro reprezentând chirie si 129.051,44 lei reprezentând penalitati de întârziere; constatarea rezilierii contractului de închiriere nr. 60397/16.11.1990; evacuarea pârâtilor din imobilul situat în str. Gogol nr. 2, sector 1, Bucuresti.

Litigiul are ca izvor executarea contractului de închiriere nr. 60397/1990 a carui durata a fost prelungita prin dispozitiile OUG nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor.

Reclamanta are calitatea de comerciant, în conformitate cu prevederile art. 5 din HG nr. 60/2005, însa actiunea nu este fundamentata pe savârsirea vreunei fapte de comert.

Reclamanta solicita evacuarea pârâtilor – persoane fizice -, dintr-un spatiu care are destinatie de locuinta.

Potrivit dispozitiilor art. 4 cod comercial, prezumtia de comercialitate este înlaturata atunci când obligatia are caracter civil sau necomercialitatea rezulta chiar din actul savârsit de comerciant.

În speta, prezumtia de comercialitate a fost rasturnata, având în vedere ca obligatiile pârâtilor de predare a spatiului si de plata a chiriei au caracter civil.

De asemenea, bunul imobilul care face obiectul contractului de închiriere are destinatie necomerciala, respectiv exploatarea imobilului nu este realizata în regim comercial.

În consecinta, Curtea constata ca prezentul litigiu are caracter civil si având în vedere valoarea pretentiilor (sub 500.000 lei), stabileste competenta de solutionare a cauzei, în prima instanta, în favoarea Judecatoriei sectorului 1 Bucuresti.