Conflict negativ de competenta. Stabilire competenta materiala dupa valoarea contractului. Conflict negativ de competenţă


– Cod procedura civila, art.22 pct.2 si pct.5

Pentru stabilirea competentei materiale a instantei trebuie avuta în vedere valoarea contractului si nu valoarea rezultata din alte înscrisuri precum în speta valoarea ipotecii.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A VI-A COMERCIALA,

SENTINTA NR.2 din 11.01.2011 irevocabila prin nerecurare)

Deliberând constata ca, prin sentinta comerciala nr.9601/12.10.2010 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a Comerciala în dosarul nr.14199/3/2010 a fost admisa exceptia necompetentei materiale si cauza a fost declinata spre competenta solutionare în favoarea Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti în cauza privind pe reclamanta SC RH SA, pe intervenienta SC CM SRL Craiova si pe pârâtele SC ISS SA prin lichidator judiciar DU&A SRPL si UTB SA Bucuresti.

Totodata s-a constatat ivit conflict negativ de competenta si s-a înaintat dosarul la Curtea de Apel Bucuresti – Sectia Comerciala pentru solutionarea conflictului.

S-a retinut în esenta ca în speta este vorba de un litigiu în materie comerciala cu un obiect în valoare de pâna la 100.000 lei ceea ce face ca instanta competenta sa solutioneze cauza sa fie judecatoria.

De altfel, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti initial învestita prin sentinta civila nr.1519/30.01.2009 a admis exceptia de necompetenta materiala si a declinat competenta de solutionare a cauzei Tribunalului Bucuresti retinând în esenta ca, valoarea obiectului contractului a carei nulitate se cere se apropie de valoarea ipotecii de 25.000.000 USD iar în raport de acest criteriu competenta revine tribunalului.

Examinând conflictul negativ de competenta ivit Curtea retine ca, instanta competenta material cu solutionarea prezentei cauze este Judecatoria Sectorului1 Bucuresti pentru considerentele de mai jos.

Prin cererea introductiva de instanta s-a solicitat constatarea nulitatii absolute a contractului de dare în plata autentificat sub nr.2990/11.12.2003 de BNPA L&D iar în subsidiar s-a solicitat anularea (revocarea) acestui contract cât si constatarea rezolutiunii aceluiasi contract.

SC CM SRL a formulat cerere de interventie cu acelasi obiect.

Din continutul art.1 al contractului de dare în plata si al anexei nr.1 la acest contract rezulta ca valoarea bunurilor imobile transferate în favoarea bancii în contul datoriei este de 597.271.966 lei ROL (vezi filele 116-117, 200 din dosarul de fond nr.14076/299/2008). De altfel aceasta este valoarea contractului a carei nulitate se cere.

Astfel fiind situatia, obiectul cererii este sub 100.000 lei RON.

Altfel, valoarea contractului trebuie avuta în vedere pentru stabilirea competentei materiale a instantei si nu alte valori rezultate din alte înscrisuri precum în speta valoarea ipotecii pe care a retinut-o judecatoria ca fiind “posibila” valoare a contractului a carei anulare se cere.

Si aceasta cu atât mai mult cu cât în contract s-a prevazut o astfel de valoare.

Pentru aceste considerente Curtea în baza art.22 pct.2 si pct.5 Cod procedura civila a constatat ca apartine Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti competenta de solutionare a cauzei.