Contestaţia în anulare specială prevăzută de articolul 318 Cod procedură civilă. Noţiunea de „eroare materială” Contestaţie în anulare


Pentru ca o contestaţie în anulare să poată fi admisă în temeiul art. 318 alin. (1) prima teză Cod procedură civilă, trebuie să fie vorba de o eroare materială evidentă, în legătură cu aspectele formale ale judecării recursului, pentru verificarea cărora nu este necesară reexaminarea fondului sau reaprecierea probelor. Fiind vorba de un text de excepţie, noţiunea de greşeală materiale nu trebuie interpretată extensiv şi – deci – pe această cale nu pot fi invocate greşeli de judecată.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 399 din 06 septembrie 2010