Contestaţie în anulare. Invocarea lipsei de procedură.


Netemeinicie.

Contestaţia în anulare este admisibilă numai dacă motivaţia nu s-a putut itera la instanţă pe calea ordinară de atac: apel sau recurs.

(Secţia comercială, decizia nr. 4.653/10.12.1997).

Prin contestaţia în anulare formulată de S.C. “T. M. U. C. B.” – S.A. – Filiala Bacău s-a cerut desfiinţarea sentinţei civile nr. 2.859/28.06.1996, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, şi reţinerea cauzei spre rejudecare. Contestatoarea a arătat că menţionata sentinţă este irevocabilă, conform cu decizia nr. 699 din 13.03.1997 a Curţii Supreme de Justiţie, şi a invocat neregularităţi cu privire la îndeplinirea procedurii de citare,respectiv modul de completare a procesului- verbal de îndeplinire a procedurii de citare.

Intimata S. C. “S. I. E.” – S.R.L. a pus concluzii de respingere a contestaţiei în anulare, susţinând că motivele invocate de către contestatoare nu se regăsesc în formularea art. 317 şi urm. Cod proc. civilă.

Analizând contestaţia în anulare, motivele invocate în susţinere, fila 20 din dosarul de fond (care reprezintă dovada de îndeplinire a procedurii de citare pentru termenul din 28.06.1996), tribunalul apreciază că documentul supus criticilor contestatoarei este emis legal şi cuprinde toate elementele necesare identificării numărului de dosar, persoanei citate, data şi ora convocării, adresa completă a persoanei juridice citate, sublinierea agentului procedural în sensul remiterii citaţiei la serviciul de registratură al contestatoarei şi – în fine – ştampila unităţii, aplicată pe respectiva dovadă. Totodată, se reţine şi situaţia că această cale de atac este admisibilă numai dacă motivaţia nu s-a putut itera la instanţă pe calea ordinară de atac – apel sau recurs – ceea ce nu este cazul în speţă.

Urmează ca, în temeiul art. 317 şi urm. Cod proc. civilă, să se dispună respingerea contestaţiei în anulare,ca neîntemeiată.