Contestaţie la executare. Calitatea procesuală activă


O contestaţie la formulată de o persoană căreia nu i s-a aplicat sancţiunea amenzii prevăzute de art. 10 alin. 3 din Legea nr. 29/1990, ca urmare a admiterii unei acţiuni in baza art. 16 alin. 2 din acelaşi act normativ, urmează să fie respinsă, pentru lipsa calităţii procesuale active a contestatorului.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 46/1998)

Prin petitia înregistrată la acest tribunal sub nr. 464/9.12.1997, Primăria sector 4 Bucureşti formulează contestaţie la executare silită împotriva sentinţei civile nr. 158/2.04.1997, pronunţată de această secţie, prin care Primarul sectorului 4 a fost amendat cu 500 lei/zi de întârziere până la executarea dispozitivului sentinţei civile nr. 871/3.02.1996 a T.M.B. – S.C.A..

în motivarea contestaţiei se arată că reclamantele C.S. şi A.C. au solicitat Primăriei sector 4, înainte ca instanţa judecătorească să dispună amendarea primarului, emiterea procesului-verbal de punere în posesie, dar nu au anexat hotărârea judecătorească. Prefectura Municipiului Bucureşti a eliberat deja titlu de proprietate pentru acelaşi teren lui H.N..

S-a ataşat dosarul acestei secţii nr. 103/1997, în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr. 158/2.04.1997, prin care s-a aplicat Primarului sector 4 amenda prevăzută de art. 16 cu referire la art. 10 alin. 3 din Legea nr. 29/1990, de 500 lei/zi de întârziere, până Ia executarea sentinţei civile nr. 871/1996 a T.M.B.-S.C.A..

Intimatele au formulat întâmpinare, prin care solicită respingerea contestaţiei, ca inadmisibilă, pentru lipsa calităţii procesuale active a Primăriei sector 4, întrucât nu primăria a fost amendată, ci primarul.

Tribunalul va reţine că prin sentinţa civilă nr. 158/1997 a acestei secţii a fost sancţionat, conform art. 16 şi art. 10 alin. 3 din Legea nr. 29/1990, Primarul sector 4, cu 500 lei/zi întârziere şi nu Primăria sector 4.

Ca atare, tribunalul va respinge contestaţia pentru lipsa calităţii procesuale active a Primăriei sector 4.