Contestaţie la executare. Poprire asiguratorie. Suspendare.


Măsura de suspendare a popririi asigurătorii, până la soluţionarea litigiului în fond, se justifică prin faptul că debitul reclamant nu este cert, lichid şi exigibil, iar, în cadrul procesului, contestatoarea a formulat cerere reconvenţională, care îi conferă şi calitatea de reclamantă în respectivul dosar.

(Secţia comercială, sentinţa nr. 1.757/12.05.1997).

Prin contestaţia la formulată de S.C. “C. A. R.” – S.A. s-a solicitat, în contradictoriu cu R. A. I. S. – I. C. şi, respectiv, cu S. C.”I. T.” – S.A., suspendarea popririi asigurătorii asupra contului petentei, până la concurenţa sumei de 434.713.536 lei, măsură dispusă prin încheierea din 17.04.1997, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – secţia comercială, în dosarul nr. 2.507/1997.

Contestatoarea a arătat că măsura asigurătorie luată nu se justifică, deoarece între debitul reclamat şi suma poprită nu există identitate de cuantum, s-a ignorat că există, în acelaşi dosar, şi o cerere reconvenţională pentru pretenţii de 224.202.000 lei, plus penalităţi de întârziere. în fine, a mai arătat că blocarea contului pune în pericol chiar continuarea activităţii privind editarea cotidianului C. N..

La dosar, contestatoarea a consemnat, în copie, corespondenţa cu intimatele, cererea reconvenţională depusă în dosarul ce judecă în fond litigiul între părţi, a invocat în drept art. 400-401 Cod procedură civilă, art. 594, 907-908 Cod comercial, art. 581 Cod procedură civilă şi a solicitat soluţionarea cererii în condiţiile specifice ordonanţei preşedinţiale.

R. A. I. S.-I. C. a formulat o întâmpinare, prin care a cerut respingerea contestaţiei ca neîntemeiată, arătând că măsura dispusă de instanţă este legală, pe rol fiind în curs de judecată litigiul între părţi, cu pretenţii în cuantum de 434.713.536 lei.

Analizând contestaţia la executare, în contexul încheierii atacate şi a materialului probator, tribunalul va admite cererea – în temeiul art. 400-401 Cod procedură civilă şi art. 581 Cod procedură civilă, şi va dispune măsura de suspendare a popririi asigurătorii până la soluţionarea litigiului în fond între părţi. Soluţia se justifică prin faptul că debitul reclamant nu este cert, lichid şi exigibil, iar în cadrul procesului contestatoarea a formulat o cerere reconvenţională, care îi conferă şi calitatea de reclamantă în respectivul dosar. De asemenea, măsura asigurătorie nu poate avea ca scop blocarea activităţii unei firme (în speţă, publicarea unui cotidian are ciclu scurt de rotaţie a fondurilor, care impune reinvestirea permanentă a unor sume, pentru asigurarea tipăririi publicaţiei), iar contestatoarea nu a probat intenţia de a sustrage fonduri din cont, în detrimentul intimatei, folosindu-le în scopul asigurării reproducţiei.

Condiţia de urgenţă este îndeplinită în cauză, poprirea asiguratorie conducând în scurt timp la imposibilitatea continuării obiectului de activitate al contestatoarei, de aceea hotărârea se va da de îndată, fără somaţie sau trecerea vreunui termen.