Contestaţie la executare. Sistarea executării amenzii aplicate in baza art. 10 alin. 3 din Legea nr. 29/1990


Având în vedere împrejurarea că primarul amendat în baza art. 10 alin. 3 din Legea nr. 29/1990 a executat titlul executor, în sensul că a efectuat punerea în posesie a părţilor adverse, contestaţia la urmează a fi admisă şi va fi sistată executarea amenzii.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 334/1997)

Prin cererea înregistrată sub nr. 291/9.07.1997, contestatorul D.I., Primarul comunei Spineni, judeţul Olt, a solicitat admiterea contestaţiei formulată împotriva sentinţei civile nr. 272/1997, şi exonerarea lui de plata amenzii de câte 500 lei pe zi, întrucât a executat sentinţa civilă amintită, astfel că nu se mai impune executarea acesteia.

în motivarea cererii se învederează că prin sentinţa susmenţionată a fost obligat să anuleze procesele verbale de punere în posesie a numitului S.F. şi de punere în posesie efectivă a reclamanţilor L.I., L.F. ş.a., ocazie cu care a fost amendat cu câte 500 lei pe fiecare zi de întârziere, începând cu 21.05.1997 şi până la executarea efectivă a dispoziţiilor sentinţei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că la termenul dedus judecăţii s-a prezentat pârâtul şi a depus o cerere scrisă, prin care confirmă cele expuse de reclamant, depunând şi copii de pe procesul verbal de punere în posesie. Faţă de actele depuse în cauză, urmează a se constata că s-a încheiat executarea sentinţei nr. 157/1996 a Tribunalului Olt, sentinţă ce constituie titlu executoriu, şi, pe cale de consecinţă, urmează a se admite cererea şi a se sista executarea amenzii de câte 500 lei/zi aplicată primarului D.I., prin sentinţa civilă nr.

272/1997, începând cu 9.07.1997, luând act că s-a executat sentinţa reprezentând titlul executor.