Contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor. Cerere de intervenţie. Faliment


Cererea de intervenţie este inadmisibilă fiind depusă la poştă în data de 11 ianuarie 2010, respectiv cu mult după data de 31 octombrie 2008 termenul limită de înregistrare a creanţelor conf. art. 62 al. 1 lit. b din stabilit prin sentinţa nr. 615/9 septembrie 2008, situaţie în care în cauză devin incidente disp. art. 76 din Legea nr. 85/2006.

(Trib. Bistriţa-Năsăud, s. com., de cont. adm. şi fisc., sent. nr. 1754/11 noiembrie 2010, nepublicată)

Prin cererile înregistrate la tribunal au fost formulate mai multe contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor debitoarei SC GT SRL Năsăud.

1. Astfel creditoarea SC TDS GMBH a formulat contestaţie împotriva creanţei în cuantum de 98.830,66 lei admisă de administratorul judiciar SC VC IPURL în tabelul preliminar de creanţe şi solicită soluţionarea contestaţiei în sensul înscrierii în tabelul preliminar a unei creanţe în cuantum de 39.897 euro.

2. Contestatoarea SC ST SRL a formulat contestaţie prin care a solicitat modificarea în parte a măsurii administratorului judiciar prin care a admis înscrierea în tabelul preliminar doar a unei creanţe de 4500 lei şi să se dispună înscrierea pe tabelul definitiv al unei creanţe în cuantum de 152.912 lei.

3. Creditoarea SC A SA a formulat contestaţie la tabelul preliminar solicitând înscrierea acesteia la masa credală cu suma de 33.420,13 lei în loc de 28.367,72 lei.

4. Creditoarea BI SRL a formulat contestaţie la tabelul preliminar solicitând modificarea sumei cu care aceasta a fost înscrisă iniţial în sensul înscrierii cu suma de 2.431,41 lei.

5. Creditoarea DRAOV Cluj a formulat contestaţie împotriva tabelului preliminar solicitând să se dispună înscrierea sa cu suma de 33.373 lei.

6. Creditoarele PC SL şi SC AI SRL au formulat contestaţie prin care a solicitat înscrierea pe tabelul preliminar cu suma de 363.503,87 lei (ce se compune din suma de 31.493,87 lei reprezentând chirie neachitată şi suma de 332.010 lei reprezentând preţ neachitat) conform cererii înregistrată la data de 29.06.2009.

Creditorul LC a formulat cerere de intervenţie în interes propriu prin care solicită admiterea ca întemeiată a acţiunii formulată de creditoarea TDS GMBH.

În şedinţa publică din data de 13.11.2009, instanţa constatând că numai o parte din contestaţii sunt în stare de judecată, în baza pre. Art. 165 Cod procedură civilă s-a dispus disjungerea contestaţiilor formulate de SC PC SL Spania şi SC AI, contestaţii ce au fost soluţionate prin sentinţa comercială nr. 476/29.04.2010 pronunţată în acest dosar.

În şedinţa publică din data de 7 octombrie 2010 lichidatorul judiciar a arătat că este de acord cu admiterea contestaţiilor formulate de creditoarele SC A SA, SC BI SRL şi Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj şi în consecinţă instanţa va dispune înscrierea acestora la masa credală cu sumele solicitate.

În discuţie au mai rămas contestaţiile creditoarelor SC ST SRL, SC TDS GMBH şi cererea de intervenţie a intervenientului LC.

Referitor la creditoarea SC ST SRL se constată că aceasta prin înscrisul depus la dosar arată că nu mai solicită să fie înscrisă în tabelul de creanţă al debitoarei.

Referitor la contestaţia creditoarei TDl GMBH se constată că aceasta se impune a fi respinsă ca inadmisibilă deoarece acesta a fost dizolvată şi radiată din din Austria unde a fost înfiinţată şi înregistrată.

Cu privire la cererea de intervenţie în interes propriu a intervenientului LC se constată că aceasta nu poate invoca nerespectarea de către lichidatorul judiciar a disp. art. 7 din Legea nr. 85/2006 referitoare la notificarea sa, în condiţiile în care lichidatorul judiciar a fost în imposibilitatea să o facă deoarece intervenientul nu şi-a îndeplinit în primul rând obligaţia ce îi revenea potrivit prev. art. 1393 de a-i notifica debitoarei cesiunea intervenită.

În aceste circumstanţe cererea de intervenţie este inadmisibilă fiind depusă la poştă în data de 11 ianuarie 2010, respectiv cu mult după data de 31 octombrie 2008 termenul limită de înregistrare a creanţelor conf. art. 62 al. 1 lit. b din Legea nr. 85/2006 stabilit prin sentinţa nr. 615/9 septembrie 2008, situaţie în care în cauză devin incidente disp. art. 76 din Legea nr. 85/2006.

Pentru considerentele menţionate, instanţa în baza prev. art. 73 din Legea nr. 85/2006 urmează să admită o parte din contestaţii şi să respingă celelalte cereri potrivit dispozitivului prezentei sentinţe.