Contestaţie la tabelul preliminar al creantelor debitorului făcut de un credit care nu şi-a justificat pretenţiile printr-un act de creanţă. Respingere contestaţie. Faliment


Deliberînd asupra cauzei de faţă:

Prin sent. com. nr. 387/S/14 .04.2010 pronunţată în acest dosar , s-a deschis procedura insolvenţei faţă de debitorul SC N SRL Iaşi, fiind numit administrator judiciar A.

La data de 14.07.2010 a fost depus la dosar tabelul preliminar al creditorilor, tabel care a fost suplimentat la data da de 24.08.2010, dat fiind faptul că s-a mai formulat o declaraţie de creanţă din partea creditorului GD , care a solicitat să fie înscris la masa credală cu suma de 351.176. lei

Analizînd creanţa reclamată, administratorul judiciar a considerat că acest pretins creditor nu trebuie acceptat la masa credală întrucît nu a făcut dovada creanţei sale, astfel că în tabelul preliminar suplimentar a fost înregistrat cu sumă 0.

Împotriva acestui tabel a formulat contestaţie creditorul, susţinând , în esenţă , că a creditat societatea pentru necesităţile acesteia în vederea desfăşurării activităţilor economice, dar acest credit nu a mai fost restituit pentru lipsa de lichidităţi.

Creditorul a înţeles să-şi dovedească contestaţia cu înscrisuri, arătând că potrivit bilanţului depus de debitor la A.F.P. Iaşi , la data de 31.12.2008 soldul debitor al societăţii era în cuantum de 377.176 lei.

Examinând contestaţia creditorului prin prisma probelor administrate, aceasta se dovedeşte a fi neîntemeiată, urmând a fi respinsă întrucât creditorul contestator nu a depus la dosar actul de creanţă care să-i justifice pretenţiile, dar şi în baza căruia instanţa să poată verifica exigibilitatea acestei creanţe, respectiv incidenţa dispoziţiilor legale privind prescripţia extinctivă.