Contestaţie la tabelul preliminar. Decăderea reglementata de art. 76 din Legea 85/2006 nu poate fi constatată de lichidatorul judiciar, ci se invocă doar de părţile interesate. Lichidatorul judiciar nu e parte interesată, ci organ care aplică procedura. F


Constată că în cadrul procedurii simplificate a insolvenţei deschisă prin sent. com. nr. 215/S/08.05.2008 împotriva debitoarei SC V SRL Iaşi reprezentanţii creditorului C Iaşi au solicitat înscrierea creanţei în cuantum de 6107,32 lei în tabelul creanţelor.

Lichidatorul judiciar al debitoarei a declarat creanţa lui C ca tardivă, motiv pentru care reprezentanţii acesteia din urmă au formulat contestaţie în condiţiile art. 1, 7, alin. 6, 31, 61, alin. 1, 73 respectiv 75 din legea 85/2006.

Împotriva contestaţiei formulate lichidatorul judiciar a formulat întâmpinare la data de 05.01.2010 invederând faptul că cererea de creanţă a fost înregistrată la data de 09.06.2009, cu mult după expirarea termenului de depunere a creanţelor – 07.07.2008. În aceste condiţii consideră cererea de creanţă tardivă, solicitând respingerea contestaţiei. În drept invocă disp. art. 76, alin. 1 din lege.

Faţă de precizările depuse ulterior de către creditor, asupra contestaţiei formulată de C instanţa reţine:

Procedând la analizarea cererilor de creanţă depuse în procedura insolvenţei debitorului SC V lichidatorul desemnat a considerat că declaraţia de creanţă depusă de reprezentanţii creditoarei la data de 09.06.2009, cu mult după expirarea termenului de depunere a creanţelor – 07.07.2008 – este tardivă, în interpretarea disp. art. 76, alin. 1.

Cu toate acestea, disp. art. 76, alin. 2 din legea 85/2006 stipulează în mod clar că „decaderea va putea fi invocata oricand, de orice parte interesata, pe cale de actiune sau exceptie”.

Ori, în conformitate cu disp. art. 5, alin. 1 din lege, care prevede că organele care aplica procedura sunt: instantele judecatoresti, judecatorul-sindic, administratorul judiciar si lichidatorul, lichidatorul judiciar nu este parte interesată în cadrul procedurii insolvenţei.

În consecinţă, lichidatorul nu trebuie să procedeze decât la o analiză a temeiniciei creanţei, tardivitatea cererii putând fi invocată pe cale de directă ori de excepţie de către orice parte a procedurii care invocă un interes legitim.

Cu creanţa C a fost considerată tardivă din oficiu de către lichidatorul judiciar al debitoarei, instanţa va dispune analizarea temeiniciei acesteia, refacerea tabelului creanţelor şi admiterea contestaţiei.