Contract de credit bancar. Calitate procesuală pasivă.


în litigiul având ca obiect restituirea unui credit bancar şi a dobânzilor aferente, calitatea procesuală pasivă revine şi împrumutatului, chiar dacă acest credit a fost utilizat de societatea comercială care l-a garantat.

Secţia Comercială, decizia nr. 2701 din 23 iunie 1998.

Reclamanta BANCA RENAŞTEREA CREDITULUI ROMÂNESC SA CREDIT BANK – SUCURSALA SIBIU a chemat în judecată pe D.M.S. şi F.C. „INTER-SPORT solicitând obligarea acesteia la 49.365.974 lei credit nerestituit şt a dobânzilor aferente.

Tribunalul a admis acţiunea şi a obligat pe pârâţi în solidar să plătească reclamantei 49.365.974 lei împrumut nerestituit şi dobânzile aferente.

S-a reţinut că, reclamanta a acordat pârâtului D.M.S., prin contract, un credit de 20.000.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, cu o dobândă de 87 %. Acest credit, garantat prin gajul instituit asupra unui autocar, proprietatea girantului F.C, Inter Sport Sibiu, nu a fost restituit de pârâtul D.M.S.

Curtea de Apel a respins va nefondate apelurile declarate de reclamantă şi pârâtul D.M.S.

Pârâtul D.M.S. a declarat recurs susţinând că nu are calitate procesuală activă, deoarece a semnat contractul ca reprezentant al pârâtului F.C. INTER SPORT SIBIU, care a beneficiat efectiv de credit.

Recursul nu este fondat.

Din contractul de credit rezultă neîndoielnic calitatea de împrumutat a pârâtului D.M.S., care a contractat împrumutul pentru procurare de bunuri de folosinţă îndelungată.

Acest contract a fost semnat de pârâtul recurent în nume propriu, şi nu în calitate de reprezentant al F.C. „INTER SPORT Sibiu, care a garantat însă creditul, în calitate de girant.

Faptul că acest credit a fost folosit de către societatea girantă, nu este relevantă în cauză, decât cel mult sub aspectul încălcării dispoziţiilor referitoare la disciplina creditului. Or folosirea creditului în alt scop decât cel care a fost contractat constituie un fapt imputabil recurentului, propria culpă neputând fi invocată în apărarea sa.

Cum din actele dosarului rezultă indubitabil că pârâtul are calitate procesuală pasivă, în mod corect reclamanta l-a chemat în judecată pentru restituirea creditului acordat.