CONTRACT DE CREDIT BANCAR. GARANTAREA PRIN IPOTECĂ. ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ ATÂT A CUANTUMULUI CREDITULUI CÂT Şl A DOBÂNZILOR Şl ACCESORIILOR


Garanţia reală consimţită de titularul dreptului de proprietate asupra imobilului se raportează la obligaţia debitorului de a rambursa creditul şi de a plăti dobânzile şi eventualele penalităţi pentru nerambursarea la termen a tranşelor creditului. De aceea este necesar şi obligatoriu ca în foaia de sarcini a cărţii funciare să fie reflectată garanţia reală prin menţionarea atât a

cuantumului creditului cât şi a dobânzilor şi accesoriilor.

Secţia comercială şi de administrativ, decizia nr. 589 din 8 aprilie 2003

Prin încheierea nr. 1217-18 din 25 ianuarie 2002 pronunţat de Biroul de Carte Funciară al Judecătoriei Baia Mare s-a admis cererea Mindbank S.A., Sucursala Baia Mare şi s-a înscris în CF nr. 12852 Baia Mare dobânda de 60 de procente indexabilă la creditul în sumă de 720.000.000 lei acordat debitorului S.C. Hi-Tech Computers S.R.L.Baia Mare.

Apelul declarat de garantul ipotecar S.C. Marcons S.R.L. Baia Mare împotriva acestei încheieri a fost respins ca nefondat de Tribunalul Maramureş, Secţia comercială, prin decizia nr. 65/A din 5 decembrie 2002. Tribunalul a reţinut că apelantul S.C. Marcons S.R.L. Baia Mare a oferit cauţiunea reală pentru a garanta rambursarea creditului primit de debitorul S.C. Hi-Tech S.R.L. Baia Mare de la creditorul S.C Mindbank S.A., Sucursala Baia Mare. Cauţiunea reală a fost consimţită prin contractul de ipotecă autentificat sub nr. 635/19 aprilie 1996. Creditorul S.C.Mindbank S.A. Sucursala Baia Mare a solicitat iniţial notarea dobânzii de 60 de procente menţionată în contract, dar menţiunea a fost ulterior radiată şi la repetatele cereri pentru reînscrierea dobânzii s-a ajuns la pronunţarea încheierii 1217- 18/25 ianuarie 2002 în sensul menţionat mai sus. întrucât şi în contractul de credit şi în contractul de ipotecă se menţionează dobânda indexabilă, încheierea atacată este legală.

împotriva acestei decizii a declarat recurs garantul ipotecar S.C. Marcons S.R.L. Baia Mare, susţinând că nu există titlu pentru înscrierea dobânzii alături de cuantumul creditului în foaia de sarcini a cărţii funciare.

Prin întâmpinarea depusă la dosar, creditorul a cerut respingerea recursului.

Examinând recursul, curtea de apel constată că este nefondat.

Este indiscutabil că atât contractul de credit cât şi contractul de ipotecă prevăd că obligaţia garantată prin ipotecă este alcătuită din creditul acordat şi dobânzile aferente, iar

dobânda este indexabilă. Garanţia reală consimţită de titularul dreptului de proprietate asupra imobilului se raportează la obligaţia debitorului de a rambursa creditul şi de a plăti dobânzile şi eventualele penalităţi pentru nerambursarea la termen a tranşelor creditului. De aceea este necesar şi obligatoriu ca în foaia de sarcini a cărţii funciare să fie reflectată garanţia reală prin menţionarea atât a cuantumului creditului cât şi a dobânzilor şi accesoriilor.

în consecinţă, recursul va fi respins ca nefondat în baza art. 312 alin. (1) C.pr.civ. (Judecător Ion Turcu)