Contract de împrumut bancar. Clauză referitoare la calitatea de titlu executor a acestui


contract. inaplicabilitate. consecinţe cu privire la urmărirea silită.

Contractele de credit bancar, indiferent de stipulaţia părţilor, nu constituie titluri executorii în înţelesul art. 372 şi 376 Cod procedură civilă. Drept consecinţă, toate actele de întreprinse în temeiul unor asemenea contracte sunt lovite de nulitate.

Secţia Comercială, decizia nr. 3774 din 27 octombrie 1998.

Tribunalul a admis contestaţiile conexe la executare formulate de contestatoarele S.C. KRONINVEST SRL Bucureşti şi S.C. “ISUSACO” IMPEX SRL Moineşti, ambele în contradictoriu cu intimata BANCA AGRICOLĂ SA – Filiala Comăneşti şi, în consecinţă, a desfiinţat formele de executare pornite de executori judecătoreşti.

Totodată, a fost respinsă ca nefondată cererea reconvenţională formulată de creditoarea BANCA AGRICOLĂ SA – Filiala Comăneşti.

S-a reţinut că executarea silită solicitată de Banca Agricolă S.A. – Filiala Comăneşti este nelegală deoarece contractele de credit încheiate de aceasta cu S.C. “ISUSACO” IMPEX SRL, nu constituie titluri executori, în înţelesul art. 372 Cod procedură civilă.

De asemenea, s-a reţinut că prin executarea silită mobiliară şi imobiliară în acelaşi dosar, s-au încălcat regulile de competenţă materială, debitoarele nu au fost somate în prealabil, aşa cum prevede art. 387 Cod procedură civilă, iar urmărirea are ca obiect şi bunuri care nu aparţin debitoarei, ci S.C. “KRONINVEST” SRL.

Apelul declarat de creditoare a fost respins ca nefondat.

Creditoarea a declarat recurs susţinând că încheierea de dezbateri de la instanţa de apel, nu a fost semnată de preşedintele completului de judecată, somaţia prevăzută de art. 387 Cod procedură civilă s-a emis la 16 februarie 1996 şi că toate bunurile urmărite aparţin debitoarei, S.C. “ISUSACO” IMPEX SRL.

Recursul este nefondat.

Astfel, esenţial cauzei este că recurenta creditoare a solicitat executarea silită împotriva intimatei – debitoare S.C. “ISUSACO” IMPEX SRL Moineşti, în baza a trei contracte de împrumut bancar susţinând că, potrivit înţelegerii părţilor, aceste contracte ar constitui titluri executorii.

Dar, indiferent de stipulaţiunea părţilor, contractele de credit nu sunt titluri executorii în înţelesul art. 372 şi art. 376 Cod procedură civilă, mai ales că executarea s-a soldat la 2 februarie 1996, anterior Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997. Drept urmare, toate actele de executare efectuate în temeiul unor contracte ce nu sunt titluri executori, inclusiv somaţia din 16 Februarie 1996, sunt lovite de nulitate.

Este nefondată şi critica referitoare la nesemnarea încheierii de dezbateri de către preşedintele completului de judecată, de vreme ce, verificând lucrările dosarului, se constată că această încheiere poartă semnăturile ambilor magistraţi care au soluţionat apelul.

Faţă de cele expuse mai sus, reţinând că nu sunt întrunite cerinţele nici unui motiv de casare la care se referă art. 304 pct. 1-11 Cod procedură civilă, Curtea va respinge ca nefondat recursul creditoarei.