Contract de împrumut bancar comercial. Garantare prin ipotecă şi fidejusiune. Consecinţe cu privire la garantul ipotecar fidejusor.


Potrivit art. 42 alin. 2 Cod comercial, persoanele care au garantat împrumutul bancar acordat unei atât prin constituirea unei ipoteci, cât şi în calitate de fidejusori, răspund în solidar cu debitorul pentru creditul nerambursat şi dobânzile aferente.

Secţia Comercială, decizia nr. 229 din 2 iunie 1998.

Tribunalul a admis în parte cererea formulată de reclamanta BANCA RENAŞTEREA CREDITULUI ROMÂNESC CREDIT BANK – SA Sucursala judeţeană Vâlcea împotriva pârâţilor S.C. “ORFEU” SRL Râmnicu Vâlcea, M.E. şi N.P., pe care i-a obligat în solidar, giranţii în limita sumei girate, la plata sumei de 17.751.776 lei s-a reţinut că, în baza contractului din 13 mai 1993 reclamanta a acordat pârâtei S.C.”ORFEU” SRL un împrumut de 4.000.000. lei. a cărei rambursare a fost garantată de ceilalţi doi pârâţi N.M. şi N.P., prin contractele de garanţie imobiliară, în limita sumelor de 3.741.312 lei şi, respectiv, 1.486.286 1ei.

Instanţa a mai reţinut că giranţii răspund în limita sumelor menţionate, în solidar cu prima pârâtă, ce datorează reclamantei 4.000.000 lei credit restant, 13.322.478 lei dobânzi calculate până la 28 ianuarie 1997 şi 429.298 lei cheltuieli de judecată.

Curtea de Apel a admis apelurile declarate de reclamantă şi pârâţii M.E. şi N.P., şi a schimbat în parte sentinţa, în sensul că a admis acţiunea faţă de pârâta S.C. “ORFEU” SRL Râmnicu Vâlcea, pe care a obligat-o la 17.751.776 lei credit şi dobânzi aferente, precum şi 429.298 lei cheltuieli de judecată şi a respins acţiunea faţă de pârâţii apelanţi.

Reclamanta a declarat recurs, susţinând, între altele, că pârâţii M.E. şi N.P., au calitate de fidejusori, aşa încât sunt ţinuţi să răspundă solidar cu debitorul principal S.C. “ORFEU” SRL conform art. 42 din Codul de procedură civilă, întrucât în ambele contracte de garanţie imobiliară s-a consemnat că garantul (fidejusorul) renunţă la beneficiile de discuţiune şi diviziune.

Recursul este fondat.

Astfel, din examinarea contractelor de garanţie imobiliară rezultă că apelanţii, pârâţii M.E. şi N.P. au garantat creditul acordat pârâtei S.C. “ORFEU” SRL nu numai cu bunurile imobile ipotecate, ci şi în calitate de fidejusor.

Or, potrivit art. 42 alin. 2 din Codul de procedură civilă, apelanţii – pârâţii, având şi calitatea de garanţi – fidejusori răspund în solidar cu codebitorul comerciant pentru creditul nerambursat şi dobânzile aferente acestuia.

Sub acest aspect, interpretând greşite dispoziţiile art. 42 alin. 2 Cod comercial instanţa de apel a pronunţat hotărâre fără temei legal.