Contravenţie. Legea nr. 12/1990. Efectuarea de acte de comerţ fără autorizaţie. Demersuri pentru obţinerea autorizaţiei. Semnificaţie juridică


în cazul în care legea stabileşte că pentru efectuare unor acte de comerţ este necesară obţinerea unei autorizaţii, simpla depunere a actelor în vederea obţinerii acesteia, nu are nici o relevanţă, faptele constituind contravenţii prevăzute de art. 1 lit. a din Legea nr. 12/1990.

(Secţia de administrativ, decizia nr. 2.334/1998)

Prin sentinţa civilă nr. 1.770/19.02.1998, pronunţată de Judecătoria sectorului 4 Bucureşti, în dosarul nr. 3.241/1997, s-a respins, ca neîntemeiată, plângerea formulată de I.M., reprezentantă a S.C. “M.N.C.” – S.R.L. împotriva procesului verbal de contravenţie seria A, nr. 0208/28.03.1997, prin care a fost sancţionată cu 2.000.000 lei amendă pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută de art. 1 lit. a din Legea nr. 12/1990, constând în aceea că desfăşura activitate comercială şi de alimentaţie fără autorizaţie publică de funcţionare.

în motivarea hotărârii, se arată că petenta a depus documentele pentru obţinerea autorizaţiei, la data de 15.05.1997, iar contravenţia s-a constatat la data de 28.03.1997, astfel că procesul-verbal este legal şi temeinic.

împotriva acestei hotărâri a formulat, în termen legal, recurs I.M., pe motiv că a obţinut autorizaţia sanitară la circa două luni de la data constatării contravenţiei, că în acel moment documentaţia era depusă, că a avut autorizaţie sanitară de funcţionare în anul 1996 şi că, de la data constatării contravenţiei, până în prezent, a trecut mai mult de 1 an, sancţiunea cu amendă fiind prescrisă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, motivele invocate, dispoziţiile art. 304 Cod proc. civ., tribunalul constată că sentinţa este temeinică şi legală, urmând a respinge recursul, ca nefondat, pentru următoarele considerente:

La data constatării contravenţiei (şi anume 28.03.1997), I.M. nu avea autorizaţie sanitară de funcţionare a firmei, această autorizaţie fiind obţinută la data de 16.05.1997, aşa cum rezultă din adresa nr. 6.769/28.01.1997 a Inspectoratului de Sănătate Bucureşti, cât şi din autorizaţia sanitară de funcţionare depusă la dosarul de fond. în această situaţie, în mod corect, Primăria sectorului 4 a întocmit proces verbal de contravenţie.

Faptul că de la data constatării contravenţiei şi până în prezent a trecut mai mult de 1 an nu duce automat la constatarea prescripţiei executării, acest lucru putând fi solicitat de recurentă în cadrul unei contestaţii la executare.