Contravenţie. Legea nr. 50/1991. Persoană juridică. Proces verbal întocmit pentru un angajat al persoanei juridice. Nulitate


Actul de constatare a contravenţie în care se reţine vinovăţia persoanei juridice, se întocmeşte în numele acestei persoanei juridice, căreia i se aplică şi sancţiunea.

în cazul în care se întocmeşte actul de constatare pe numele unui angajat, acesta este lovit de nulitate absolută, conform art. 17 din Legea nr. 32/1968.

(Secţia de administrativ, decizia nr. 1.113/1998)

S-a formulat recurs de către recurentul contestator B.G. – director general la S.C. “G.S.P.P.” – S.R.L. împotriva sentinţei civile nr. 559/6.02.1998 a Judecătoriei Buftea, în contradictoriu cu intimata Primăria comunei Chitila, SAL.

Prin sentinţa civilă de mai sus s-a respins plângerea formulată de recurent împotriva procesului verbal de contravenţie n. 00156 din data de 13.10.1997, prin care a fost sancţionat cu o amendă de 7.000.000 lei, în baza art. 3 din Legea nr. 50/1991.

Se critică soluţia pronunţată pentru nelegalitate şi netemeinicie, rezultând din eronata interpretare a probelor, că instanţa de fond a ignorat actele depuse la dosar, în sensul că amenda contravenţională se referă la nerespectarea de către firma S.C. “G.S.P.P.” – S.R.L. a prevederilor art. 3 din Legea nr. 50/1991, respectiv nedeţinerea autorizaţiei de construcţie pentru organizarea de şantier la investiţia “Fabrica de spirt Rudeni”.

Or, în cauză, există autorizaţia de construcţie nr. 36 din data de 20.03.1997, care autorizează executarea lucrărilor la “Fabrica de spirt din cereale, cu drum de acces, împrejmuire şi anexe”, iar organizarea de şantier este o lucrare anexă.

Autorizaţia de construcţie nu specifică cuvântul “şantier”. în acest sens vinovăţia aparţine organului emitent, respectiv Consiliul Judeţean Ilfov, şi în nici un caz titularul investiţiei, S.C. “G.S.P.P.” – S.R.L. Bucureşti.

Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate, în raport de criticile formulate, cât şi din oficiu, potrivit dispoziţiilor art. 304 Cod proc. civ., urmează a se constata că recursul este întemeiat, pentru următoarele considerente: titularul autorizaţiei de construcţie este firma S.C. “G.S.P.P.” – S.R.L. şi nu petiţionarul B.G., astfel că eventualele contravenţii, urmează să cadă în sarcina firmei şi nu a unui angajat al acesteia.

Procesul verbal de contravenţie este dresat pe numele unei persoanei fără calitate, situaţie în care procesul verbal de contravenţie este lovit de nulitate absolută, conform ar. 17 alin. 3 din Legea nr. 32/1968.

De altfel, şi pe fondul litigiului, urmează a se reţine că există autorizaţie de construcţie, care prevede autorizarea edificării unei fabrici de spirt din cereale, cu drum de acces, împrejmuire şi anexe.

Aşa fiind, în baza art. 304 Cod proc. civ., urmează a se admite recursul, a se casa sentinţa atacată, şi, pe fond, a se constata nulitatea procesului verbal de contravenţie nr. 00156, încheiat la data de 13.10.1997, de Primăria comunei Chitila, S.A.I..