Contravenţie. Legea nr. 50/1991. Proces-verbal. Lipsa descrierii faptei şi a menţiunii privind data săvârşirii contravenţiei. Nulitate


Dacă în actul de constatare nu este descrisă, în concret, fapta ce constituie contravenţie şi nu este indicată data săvârşirii acesteia, instanţa, în baza art. 17 din Legea nr. 32/1968, va anula procesul verbal de contravenţie.

(Secţia de administrativ, decizia nr. 399/1998)

Prin sentinţa civilă nr. 17.707/8.12.1997, Judecătoria sectorului 1 Bucureşti a admis contestaţia formulată de petenta Z.E. împotriva proce-sului-verbal nr. 144/20.08.1997, încheiat de Primăria sector 1 Bucureşti, dispunându-se anularea acestui proces-verbal de contravenţie.

în motivarea sentinţei, instanţa de fond arată că a constatat faptul că petenta a fost sancţionată în baza art. 23 lit. d alin. 2 din Legea nr. 50/1991, pe considerentul că nu ar fi prezentat organului de control al primăriei actele şi documentele solicitate de către acesta, fără a se preciza însă despre ce fel de acte este vorba, cu atât mai mult cu cât contestatoarea a pus la dispoziţia corpului de control acte. Se mai reţine, în considerentele hotărârii, că, faţă de împrejurarea că în procesul verbal nu se precizează în concret fapta, instanţa urmează să admită contestaţia şi să anuleze proces îl verbal.

în termen legal s-a promovat recurs de către agentul constatator Primăria sector 1 Bucureşti, solicitându-se casarea sentinţei şi respingerea plângerii contravenientei.

în motivarea cererii de recurs se arată că situaţia de fapt reţinută de instanţa de fond nu corespunde realităţii, întrucât contravenienta a fost sancţionată conform art. 23 lit. d din Legea nr. 50/1991, republicată în 1996, pentru faptul că nu a prezentat documentele solicitate de agentul constatator la momentul încheierii procesului-verbal de contravenţie. Se susţine că prezentarea ulterioară în faţa instanţei a actelor şi documentelor nu înlătură contravenţia constatată de agentul constatator la momentul încheierii procesului verbal.

Analizându-se, în baza art. 304 Cod proc. civ., hotărârea atacată, tribunalul apreciază că se impune respingerea recursului, ca neîntemeiat, avându-se în vedere următoarele considerente:

Sentinţa civilă recurată este legală. în mod corect, instanţa a admis contestaţia şi a anulat procesul-verbal de contravenţie, întrucât în actul atacat nu se precizează în concret fapta. Astfel, potrivit procesului-verbal de constatare a contravenţiei, Z.E. ” nu a prezentat documentele şi actele solicitate la Intrarea Ciutului”. Prin urmare, pe lângă faptul că fapta imputată şi sancţionată drept contravenţie nu a fost precizată în concret (prin indicarea actelor solicitate de organul de control), nu este indicată data săvârşirii contravenţiei, ceea ce atrage nulitatea absolută a procesului-verbal de contravenţie, în baza art. 17 din Legea nr. 32/1968.