Contravenţie. Legea nr. 50/1991. Proces verbal. Lipsa menţiunii privind data săvârşirii contravenţiei. Menţionarea datei constatării faptei. Nulitate


Data constatării contravenţiei nu este întotdeauna aceeaşi cu cea a comiterii acesteia. Tocmai de aceea, dispoziţiile art. 17 alin. 1. din Legea nr. 32/1968, prevăd obligativitatea menţionării separate a celor două date. în cazul în care nu se menţionează data săvârşirii contravenţiei, actul este nul absolut, conform art. 17 alin. 3 din Legea nr. 32/1968, nulitate ce se poate constata şi din oficiu.

(Secţia de administrativ, decizia nr. 1.995/1998)

Prin sentinţa civilă nr. 8.736/20.05.1998, Judecătoria sectorului 2 Bucureşti a admis plângerea şi a anulat procesul-verbal seria A 40 nr. 000708/20.03.1998, încheiat de Primăria sector 2 Bucureşti, ca nelegal, exonerând contestatorul B.L. de plata amenzii în valoare de 20.000.000 lei.

Pentru a pronunţa o asemenea soluţie, instanţa de fond a reţinut că procesul verbal de contravenţie este lovit de nulitate absolută, în baza art. 17 alin. ultim din Legea nr. 32/1968, întrucât agentul constatator nu a menţionat data săvârşirii faptei, neexistând astfel posibilitatea calculării termenului de prescriere a aplicării amenzii, prevăzute de .

împotriva acestei hotărâri judecătoreşti s-a promovat, în termen legal, recurs de către Primăria sector 2 Bucureşti.

Analizând legalitatea şi temeinicia hotărârii judecătoreşti, tribunalul apreciază că se impune respingerea recursului, ca nefondat, avându-se în vedere următoarele considerente:

în cauză, recursul este nemotivat, dar nu se poate constata nulitatea acestuia în baza art. 306 alin. 1. cu aplicarea art. 303 Cod proc. civ., întrucât la dosarul de fond nu există dovada de comunicare a considerentelor sentinţei.

Pe fond, în urma analizării sentinţei în baza art. 3041 Cod proc. civ., instanţa de control judiciar constată că hotărârea este legală şi temeinică, instanţa de fond făcând o corectă aplicare a dispoziţiilor art. 17 din Legea nr. 32/1968.

Actul atacat cuprinde doar data constatării faptei (3.03.1998), inexistenţa datei săvârşirii contravenţiei atrăgând nulitatea absolută a procesului verbal.