Contravenţie. O.G. nr. 23/1995. Lipsa vinovăţiei. Nulitate


Dacă ţigările au fost achiziţionate pe bază de factură, iar neregulile marcajului nu puteau fi depistate la o examinare normală, ci numai prin vizualizare cu lampa fluorescentă, nu se poate reţine culpa în sarcina agentului comercial

(Secţia de administrativ, decizia nr. 504/1998)

Prin sentinţa civilă nr. 7.413/30.09.1997, pronunţată de Judecătoria sectorului 6 Bucureşti, s-a respins, ca neîntemeiată, plângerea formulată împotriva procesului verbal de contravenţie seria A, nr. 0038084/233, încheiat de intimata Garda Financiară Bucureşti la data de 14.06.1997, prin care petenta S.C. “R.P.C.” – S.R.L. a fost sancţionată cu suma de 10.000.000 lei, în baza art. 13 din O.G. nr. 23/1995, dispunându-se, totodată, şi confiscarea unei cantităţi de ţigări.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că petenta nu a administrat nici o probă în combaterea procesului verbal.

Petenta a declarat recurs împotriva sentinţei, arătând că ţigările au fost achiziţionate pe bază de facturi şi că neregulile timbrelor aplicate pe pachete nu puteau fi depistate cu ochiul liber.

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport cu motivele de recurs invocate, precum şi din oficiu, în baza art. 3041 Cod proc. civ., tribunalul constată că recursul este fondat, pentru motivele ce vor fi expuse în continuare.

Potrivit procesului verbal contestat, petenta a fost depistată la data de 14.06.1997, expunând spre vânzare ţigări marcate cu timbre false.

Din cuprinsul actului de control reiese că neregulile timbrelor de marcaj nu puteau fi depistate la o examinare normală, ci doar prin vizualizare cu o lampă fluorescentă.

Ca urmare, tribunalul reţine că recurenta-petentă, depunând dili-genţă, în limite normale, nu putea descoperi ilegalitatea şi deci nu este culpabilă de săvârşirea faptei, astfel că instanţa de fond a respins, în mod greşit, plângerea, ca neîntemeiată, fără o atentă examinare a procesului verbal de contravenţie.

Faţă de cele reţinute, tribunalul va admite recursul, în baza art. 304 pct. 11 Cod proc. civ., va casa sentinţa şi pe fond va admite plângerea şi va anula procesul verbal de contravenţie.